- banner1


Επιπλέον ενισχύσεις ύψους 215 εκατ. ευρώ για νέους γεωργούς, γεωργούς, κτηνοτρόφους και αγελαδοτρόφους δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα από πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 500 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Κ.Σκανδαλίδης αυξάνονται από 285 σε 500 εκ. ευρώ οι διαθέσιμες πιστώσεις για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» - Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121).
Στο πρόγραμμα εντάσσονται πια και δράσεις όπως θερμοκήπια υδροπονικά υψηλής τεχνολογίας, εξοικονόμησης νερού, ειδικών καλλιεργειών, π.χ. φράουλα, καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι, φασολάκι, αλλά και οπωροκηπευτικά τεσσάρων εποχών, όπως πορτοκάλι και ροδάκινο. Ενισχύονται ακόμη εξαγωγικές καλλιέργειες, όπως το σαλιγκάρι και το μανιτάρι. Νέες εντάξεις στα «Σχέδια Βελτίωσης» είναι κι εκείνες για θερμοκήπια προϋπολογισμού μέχρι 500.000 ευρώ, η ελιά κλασικής φύτευσης και νέες ποικιλίες ροδακινιάς.
Επιπλέον, αυξάνεται η προκαταβολή από το 20% στο 50% με την οριστική ένταξη του έργου, ενώ τα σχέδια μέχρι 50.000 ευρώ δεν θα χρειάζονται οικονομική μελέτη.
Το πρόγραμμα ήδη τρέχει και προβλέπει ενισχύσεις από 40% μέχρι 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας ή της έδρας του.
Πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό με το νέο προϋπολογισμό, στηρίζει ακόμα περισσότερο την ίδρυση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγή τους και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές. Μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο, ενισχύονται έμπρακτα, οι συνδυαστικές οικονομικές δραστηριότητες και η τυποποίηση, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα που χρήζουν μεταποίησης, συνδέοντάς τα έτσι και με το «καλάθι της περιφέρειας».

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 25 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η βουλευτής κα.Κατερίνα Φαρμάκη, σε συνεννόηση με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Ι.Ραγκούση, αναφορικά με την καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας από τους νέους καλλικρατικούς δήμους. Οι βουλευτές με δεδομένη τη σύγχυση που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα ζητούν να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο και να επιλυθούν το ταχύτερο τα διοικητικά ζητήματα, ώστε να υποστηριχτούν οι υπηρεσίες των δήμων, για να προχωρήσουν στην καταβολή των επιδομάτων στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η ερώτηση αναφέρει τα εξής:

«Η επιδοματική πολιτική αποτελεί βασική παράμετρο άσκησης κοινωνικής πολιτικής στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χιλιάδες οικογένειες που σηκώνουν το κοινωνικό και οικονομικό κόστος ενός προσώπου ανήμπορου ή ανίκανου λόγω της ιδιαιτερότητάς του να μπει στην παραγωγική διαδικασία, αναμένουν την καταβολή των ως άνω επιδομάτων για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Τα επιδόματα πρέπει να καλύπτουν ένα πραγματικό αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Παρά ταύτα και το σημερινό τους επίπεδο είναι αναγκαίο για ανθρώπους και οικογένειες που στερούνται και τα στοιχειώδη.

Η Κυβέρνηση οφείλει στο πλαίσιο υλοποίησης ενός «Προγράμματος Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος», να εξετάσει με προσοχή εξαντλώντας όλα τα περιθώρια την βελτίωση των ως άνω επιδομάτων. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να προβεί άμεσα στις δέουσες διοικητικές παρεμβάσεις, ώστε να επιλυθούν τα διοικητικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτης». Είναι γνωστό ότι, ενώ οι υπηρεσίες πρόνοιας που είχαν την ως άνω ευθύνη σε επίπεδο Νομού, έχουν μεταφερθεί στους κεντρικούς Δήμους των Νομών, οι αντίστοιχοι κοινωνικοί λειτουργοί ανήκουν ακόμα στις Περιφέρειες.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ποιο θα είναι το πολιτικό και κοινωνικό κόστος σε περίπτωση που το μήνα Μάρτιο δεν θα είναι εφικτή η καταβολή επιδομάτων σε χιλιάδες ανθρώπους που ζουν με αυτό το πενιχρό επίδομα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες συγκεκριμένες, άμεσες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες θα προβεί ώστε να αποφευχθεί ένα ανεπιθύμητο γεγονός με δυσάρεστες συνέπειες;»

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 23 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, ενημέρωσε άμεσα, τη Βουλευτή κα.Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη, απαντώντας σε ερώτησή της, για τις επικείμενες ενέργειες σχετικά με το λιμάνι Κορίνθου. Το Υπουργείο στην απάντησή του αναφέρει τα ακόλουθα:
«Οι ελληνικοί λιμένες, λόγω της διαφορετικής σημασίας του ως προς την επίδρασή τους στο δίκτυο των διεθνών και εθνικών μεταφορών της χώρας, αλλά και ως προς τον καθορισμό προτεραιοτήτων, την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό εκτέλεσης λιμενικών έργων, αποφασίστηκε να καθορίζονται σε:
α) Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος,
β) Λιμένες Εθνικής Σημασίας,
γ) Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος,
δ) Λιμένες Τοπικής Σημασίας.

Ο παραπάνω καθορισμός είναι ο ισχύων και λειτουργεί εντός των νομικών πλαισίων που επιβάλλονται από την Κ.Υ.Α. «Κατάταξη Λιμένων» (ΦΕΚ Β’ 202/16-02-2007).
Σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση-αναπροσαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και πάντα με γνώμονα την προσπάθεια για μια πιο ανταγωνιστική και αποτελεσματική λειτουργία των λιμένων της χώρας, το θιγόμενο στην Αναφορά θέμα ως προς τον φορέα διαχείρισης του λιμένα, θα τεθεί σε διαβούλευση και θα εξεταστεί διεξοδικώς, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το λιμάνι της Κορίνθου.
Επισημαίνεται ότι η λιμενική εγκατάσταση του λιμένα της Κορίνθου είναι υπόχρεη εφαρμογής μέτρων ασφαλείας και οφείλει να συμμορφώνεται με τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας (ν.3622/2007), καθόσον διασυνδέεται με πλοία, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ «για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις». Ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης της εν λόγω λιμενικής εγκατάστασης, το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου, διαθέτει από 24-01-2011 Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) εγκεκριμένο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, το οποίο και οφείλει να εφαρμόζει διαθέτοντας τους απαιτούμενους πόρους και μέσα.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, με σχετική απόφαση της 46ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) με θέμα: «Λειτουργικά προβλήματα λιμένα Κορίνθου- Ανάγκη εκπόνησης απαιτούμενων μελετών (περιβαλλοντικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας κ.λπ.)» και προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της πρόσβασης στο λιμένα Κορίνθου, εγκρίθηκε ομόφωνα πρόταση περί ανάθεσης σε μελετητικό γραφείο των παρακάτω θεμάτων (κατόπιν συνεννόησης με τοπικούς φορείς):
Α) Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικής (συγκοινωνιακή και λιμενικών έργων) μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας νέου εμπορικού λιμένα Κορίνθου, εκτός του αστικού ιστού, με στόχο την εύκολη πρόσβαση στην εθνική οδό, χωρίς να απαιτείται διέλευση από το κέντρο της πόλης.
Β) Εάν είναι εφικτή η προσωρινή χρήση του λιμένα Κορίνθου ως μαρίνας, με αποχαρακτηρισμό του από λιμένα εθνικής σημασίας και παροχή σχετικών ανταποδοτικών οφελών στο Δήμο Κορίνθου.
Γ) Εάν η μετατροπή του εν λόγω λιμένα Κορίνθου σε μαρίνα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της κυκλοφορίας εντός του αστικού ιστού και στην ανάπτυξη της πόλης και εάν είναι εφικτή η εξασφάλιση της απασχόλησης των εκεί εργαζομένων σε δραστηριότητες της μαρίνας ή και η απορρόφησή τους σε άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης αποφασίσθηκε να μην προωθηθούν στην ΕΣΑΛ οι μελέτες και το θέμα κατασκευής του νέου εμπορικού λιμένα να εξετασθεί επί μηδενικής βάσης.»


Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 22 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η Βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη ενημερώθηκε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδίως οι αγρότες-πωλητές λαϊκών αγορών στην Κορινθία, οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν αυξημένα διόδια (αντίτιμο για φορτηγά), ενώ τα οχήματα που χρησιμοποιούν είναι κατηγορίας Φ.Ι.Χ (κλειστού τύπου VAN).
Η επιβάρυνση αυτή που μπορεί να φθάνει σε μεγάλα ποσά , ανάλογα με τα εκτελούμενα δρομολόγια, είναι δυσβάσταχτη για τους επαγγελματίες αυτούς, εν μέσω μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, και δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα αυτά δεν θεωρούνται φορτηγά. Τα αυτοκίνητα αυτού του τύπου πλήρωναν αντίτιμο διοδίων για ΙΧ ή για μικρά ΦΙΧ, καθώς το μεικτό βάρος τους δεν ξεπερνούσε τους 3,5 τόνους και το ύψος ήταν κάτω από 2.70 μέτρα, τιμολόγηση που ισχύει στα διόδια της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.
Για το λόγο αυτό η κα. Βουλευτής κατέθεσε άμεσα στη Βουλή αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα. Επιπροσθέτως, επικοινώνησε με τον αρμόδιο Υφυπουργό Μεταφορών κ. Ι. Μαγκριώτη, ο οποίος αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος των ιδιοκτητών Φ.Ι.Χ. και την ενημέρωσε ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στα οριζόμενα στις συμβάσεις που υπεγράφησαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2007 και για τους πέντε οδικούς άξονες, γεγονός το οποίο επηρέασε την τιμολογιακή πολιτική κατατάσσοντας τα Φ.Ι.Χ. στην κατηγορία των φορτηγών, διπλασιάζοντας το αντίτιμο.
Ως εκ τούτου η κα.Βουλευτής ζήτησε από τον Υφυπουργό στην συζήτηση που λαμβάνει χώρα στο Υπουργείο, σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων των αυτοκινητοδρόμων,να ληφθεί μέριμνα και ει δυνατόν να αλλάξει το τιμολόγιο για τα φορτηγά Ι.Χ. τύπου VAN.
Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 21 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων της η Βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη είχε καταθέσει αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Κώστα Σκανδαλίδη σχετικά με την έγγραφη διαμαρτυρία, αμπελοκαλλιεργητών από το Σπαθοβούνι, οι οποίοι αναφέρουν ότι οι εκτιμήσεις του γεωπόνου του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στις καλλιέργειές τους από τη χαλαζόπτωση στις 12.6.2010, δεν αποτύπωσαν το εύρος της καταστροφής που υπέστη η παραγωγή τους. Η απάντηση του Υπουργείου είναι η εξής:
«Για τις καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ ζημιές, που προξενήθηκαν από τη χαλαζόπτωση της 12ης Ιουλίου 2010, σε καλλιέργειες σταφίδας του Δ.Δ. Κουταλά (Σπαθοβουνίου) του Δήμου Τενέας Νομού Κορινθίας, υποβλήθηκαν στον ΕΛΓΑ 127 δηλώσεις, ολοκληρώθηκε το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων και κοινοποιήθηκαν τα πορίσματα.
Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της Γεωπο0νικής Επιστήμης και το άρθρο 18 του Κανονισμού του ΕΛΓΑ. Στους εκτιμητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι και τα πορίσματα που διατυπώνουν, να εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια των εισοδημάτων των παραγωγών.
Για τις προαναφερόμενες ζημιές, τα ποσοστά της ζημιάς από το χαλάζι, κυμάνθηκαν από 5% έως 80%, ανάλογα με τη ζημιά που διαπιστώθηκε επί τόπου, δεδομένου ότι διενεργήθηκαν εξατομικευμένες εκτιμήσεις.
Επισημαίνεται ότι, οι ζημιές που προκαλούνται από τη χαλαζόπτωση, δεν μπορεί να είναι ίδιες σε όλα τα αγροτεμάχια μιας περιοχής, καθώς διαβαθμίζονται ανάλογα με την απόσταση κάθε αγροτεμαχίου από το επίκεντρο του χαλαζίου, στο οποίο η ένταση του φαινομένου είναι σφοδρότερη. Τα αγροτεμάχια που βρίσκονται στο επίκεντρο του χαλαζίου έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ζημιάς από τα αγροτεμάχια που βρίσκονται στις παρυφές του, τα οποία έχουν μικρότερα ποσοστά ζημιάς και μερικές φορές ακόμα και μηδενικά.
Επίσης, πέραν από τη σφοδρότητα ενός καιρικού φαινομένου που μπορεί τοπικά να ποικίλει, σημαντικά στοιχεία στη διαμόρφωση του πορίσματος αποτελούν παράμετροι, όπως η κατάσταση της καλλιέργειας, οι καλλιεργητικές φροντίδες, το στάδιο ωρίμανσης κάθε καλλιέργειας κ.τλ. που μπορεί να διαφοροποιούνται από το ένα αγροτεμάχιο στο άλλο και αποτελούν βασικό παράγοντα διαφοροποίησης ζημιών.
Ωστόσο, όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα των εκτιμήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παραπάνω Κανονισμού, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επανεκτίμηση, κατά τη διενέργεια της οποίας η ζημιά τους εξετάζεται εξ αρχής από δύο γεωπόνους εκτιμητές και, όπου τυχόν διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις διορθώνονται. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο παραπάνω Δ.Δ. υποβλήθηκαν 25 ενστάσεις και το έργο των επανεκτιμήσεων αναμένεται να αρχίσει σύντομα.»

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 18 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη επανέφερε το θέμα της διάβρωσης των ακτών, ενός χρονίζοντος και οξύτατου προβλήματος, το οποίο κάθε χειμώνα επανέρχεται στο προσκήνιο με επιτακτικό τρόπο, με αναφορές που κατέθεσε στη Βουλή προς τα συναρμόδια Υπουργεία.
Σε απάντηση των αναφορών της κας. Φαρμάκη το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών στο Νομό Κορινθίας, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου έχει δημοσιοποιήσει σχετική πρόσκληση, που αφορά στην Πρόληψη Κινδύνων με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 3.061.895 ευρώ. Η πρόσκληση δημοσιοποιήθηκε στις 4-8-2010 και εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, μπορούν να καλυφθούν παρεμβάσεις προστασίας των ακτών, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση, όπως τεχνική ωριμότητα, αδειοδοτήσεις του έργου κ.λπ.).
Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν και οι ΟΤΑ Ά βαθμού με την υποβολή σχετικής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» (ΔΕΠΙΝ).

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
1 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Με πρωτοβουλία της Εισηγήτριας του ΚΤΕ Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ κας. Κατερίνας Φαρμάκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου οι βουλευτές που εκλέγονται στους νομούς γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο να ενημερωθούν από τον Ειδικό Γραμματέα Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων κ.Α.Ανδρεαδάκη για τις ενέργειες του Υπουργείου αναφορικά με την προστασία των θαλασσίων υδάτων του Κορινθιακού Κόλπου.
Στη συνάντηση, εκτός των βουλευτών, παρευρέθηκαν επίσης και ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Α.Πνευματικός, ο Αντιδήμαρχος κ.Χ.Καμπούρης και ο Διευθυντής της Εταιρείας Υδάτων Κορίνθου κ.Α.Καραμανλής.
Ο Κορινθιακός Κόλπος αποτελεί μια κλειστή, ευαίσθητη θάλασσα, με πλούσια βιοποικιλότητα, η οποία ωστόσο έχει επιβαρυνθεί αισθητά από πολλούς παράγοντες. Σήμερα είναι γνωστό ότι κατά μήκος της ακτογραμμής δεν είναι όλοι οι παράλιοι οικισμοί συνδεδεμένοι με βιολογικούς καθαρισμούς, δεν επαρκούν οι ΧΥΤΑ, τα παράλια κατατρώγονται από τη διάβρωση, ενώ σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται στο θαλάσσιο οικοσύστημα από τη χρήση εργαλείων μέσης αλιείας (μηχανότρατες, γρι-γρι ημέρας κλπ).
Τα προβλήματα αυτά και οι σοβαρές επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Κορινθιακού τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση αυτή. Ο κ.Ανδρεαδάκης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους, ότι μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ, δύναται να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν βιολογικοί καθαρισμοί για το σύνολο των πόλεων και οικισμών του Κορινθιακού, αλλά και να αναβαθμιστούν οι υπάρχοντες. Στην κατεύθυνση αυτή συζητήθηκε:
1ον η χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού στους παράλιους οικισμούς μέχρι το Βραχάτι, με σύνδεσή του με τον υπάρχοντα της Κορίνθου,
2ον η χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού και για τους λοιπούς παραλιακούς οικισμούς του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Επιπροσθέτως ο κ. Ειδικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι εμπλουτίζεται το υφιστάμενο πλέγμα σημείων μέτρησης της ρύπανσης των θαλασσίων υδάτων, προκειμένου να παρακολουθείται επαρκώς η κατάσταση της περιοχής και δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει σε επόμενη συνάντηση για το πρόβλημα της κόκκινης λάσπης.
Ο Κορινθιακός Κόλπος έχει μέχρι σήμερα συμβάλλει τα μέγιστα στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών του. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής του Κορινθιακού και η προφύλαξή της από τους παράγοντες που την απειλούν αποτελεί προτεραιότητα, την οποία επισήμαναν όλοι οι παρευρισκόμενοι με τις τοποθετήσεις τους.
Η κα. Βουλευτής στο τέλος της συζήτησης δήλωσε: « Η σημερινή συνάντηση διαμορφώνει ένα πλαίσιο πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν το προσεχές διάστημα τόσο από την πολιτική, όσο και από την πολιτειακή ηγεσία προκειμένου και να πετύχουμε την αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση έργων για την προστασία των υδάτων του Κορινθιακού Κόλπου, αλλά και να διαμορφωθεί μια ενιαία στρατηγική που θα δίνει λύσεις στα ποικίλα προβλήματα που απειλούν το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.
Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 15 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ.Παναγιώτης Πέτρουλας ενημέρωσε σήμερα την επιτροπή της Βουλής για την παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για τις επικείμενες αλλαγές στον Οργανισμό, οι οποίες θα βοηθήσουν αισθητά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και την άμβλυνση των φαινομένων διαφθοράς που οδηγούν σε κατασπατάληση των πόρων του ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα ο κ.Διοικητής ανέφερε ότι από την 1η Μαΐου θα ξεκινήσει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΟΓΑ, ενώ κατά την διάρκεια του 2011 θα προχωρήσει και η διαδικασία αναμόρφωσης του θεσμού των ανταποκριτών - δημοτικών υπαλλήλων, λόγω και των νέων αναγκών που δημιουργεί ο Καλλικράτης. Θα υπάρξει δηλαδή καινούργια δομή και προδιαγραφές, νέα κριτήρια για τους υπαλλήλους που θα εκτελούν αυτό το έργο, απλοποίηση διαδικασιών και ενεργοποίηση των ΚΕΠ.
Επίσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων που ήδη προσφέρει στους ασφαλισμένους η Αγροτική Εστία (κοινωνικός τουρισμός, εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις κ.α.) προγραμματίζεται η δημιουργία νέων δομών για νεώτερους αγρότες (έως 45-50 ετών), ώστε να συνδυάζεται στα προσφερόμενα ταξίδια η αναψυχή και η επιμόρφωσή τους. Παράλληλα μελετάται και η παροχή επιδόματος είτε ανεργίας, είτε προς το παιδί ασφαλισμένου που πηγαίνει σχολείο.
Επιπροσθέτως ο Διοικητής μίλησε, ενδεικτικά, για φαινόμενα διπλοσυνταγογράφησης, αλλά και μη δήλωσης των θανάτων των ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα να εισπράττεται σε αρκετές περιπτώσεις η σύνταξη από τους συγγενείς.
Με τις προωθούμενες αλλαγές, την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τη μηχανοργάνωση του Οργανισμού που προχωράει και την απλοποίηση των διαδικασιών του, θα αποσυμπιεστεί το έργο των υπηρεσιών, θα προληφθούν πρακτικές που ζημιώνουν το δημόσιο συμφέρον και θα παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες στο σύνολό τους προς τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.
Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 10 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Στη χθεσινή β΄ ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη Βιοποικιλότητα που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η Βουλευτής κα.Κατερίνα Φαρμάκη τοποθετήθηκε ως εξής:
«Όλο το προηγούμενο διάστημα, έγινε πραγματικά μια ουσιαστική και διεξοδική συζήτηση προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πλήρες πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Υπουργείο έλαβε υπόψη του πάρα πολλές από τις προτάσεις των βουλευτών, αλλά και των φορέων στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε.
Επιθυμώ όμως να καταγράψω τη διαφωνία μου σε δύο ζητήματα:
1ον Για την αντικατάσταση του εδαφίου α΄, του άρθρου 9, έτσι όπως το κατέθεσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα. Τελικά, επιλέγετε μια άκρως περιοριστική υποπερίπτωση της εκτός σχεδίου δόμησης για να κρατήσετε την οικοδομησιμότητα στα αγροτεμάχια των τεσσάρων στρεμμάτων. Συγκεκριμένα, 45 μέτρα πρόσοψη με 50 μέτρα βάθος μόνο σε επαρχιακές και δημοτικές οδούς που συνδέουν δύο οικισμούς, αποκλείοντας όλα τα υπόλοιπα αγροτεμάχια, τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του νόμου θα ήταν άρτια και οικοδομήσιμα. Αυτό όμως είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτό που είχε συμφωνηθεί στην προηγούμενη επιτροπή, ότι δηλαδή θεσπίζουμε τα 10 στρέμματα σε εντός NATURA περιοχές, κρατώντας την παρέκκλιση των 4 στρεμμάτων μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, με τους όρους και περιορισμούς του διατάγματος της εκτός σχεδίου δόμησης.
Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια αλλαγή, γιατί έτσι αφαιρούμε το δικαίωμα από όλους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μέχρι τώρα μπορούσαν νομίμως να χτίσουν στα τέσσερα στρέμματα. Μάλιστα κ.Σηφουνάκη εσείς προσωπικά είχατε δεσμευτεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η οικοδομησιμότητα των 4 στρεμμάτων είναι νόμιμη και ισχύει από το 1923 σε αντίθεση με τις λοιπές παρεκκλίσεις, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν κατόπιν τροπολογίων.
2ον Πρέπει να προβλέψουμε τι θα ισχύσει με τις αναθεωρήσεις των αδειών. Εάν για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης είχε χτίσει σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου είτε σε 4 στρέμματα είτε σε οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση μέσα σε περιοχή NATURA πριν δύο χρόνια και θέλει σήμερα να κάνει μια αναθεώρηση, να αλλάξει το ύψος ή να μεταβάλει κάτι άλλο, δεν θα μπορεί να το κάνει, εάν δεν προβλεφθεί.
Επιτρέψετε μου να παραθέσω άλλη μια πιθανή περίπτωση. Εάν ένας πολίτης είχε βγάλει μια άδεια για ισόγεια κατοικία-κατάστημα-βιοτεχνία σε τέσσερα στρέμματα ή σε παρέκκλιση εκτός σχεδίου πόλεως, περιοχή NATURA και δεν κάλυψε όλο το συντελεστή δόμησης. Θέλει λοιπόν τώρα να κάνει μια αναθεώρηση και ή να κάνει επέκταση ή να αλλάξει χρήση. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό οποτεδήποτε από τη στιγμή που έχει ήδη οικοδομήσει; Δεν πρέπει οριζόντια και αποκλείουμε οτιδήποτε. Στερούμε τη δυνατότητα από τον πολίτη να ρυθμίσει οτιδήποτε μέσα στο συντελεστή του ή οτιδήποτε προβλεπόταν μέχρι τώρα στην εκτός σχεδίου δόμηση. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει μια πρόβλεψη για τις περιπτώσεις αυτές, οι φάκελοι των οποίων δεν έχουν κατατεθεί ακόμα.
Κλείνοντας, επισημαίνω κ.Υπουργοί ότι και τα δύο ζητήματα χρειάζεται να τα λάβετε υπ όψιν σας, ώστε να μείνουν τα τέσσερα στρέμματα με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά ακόμα και να συμπεριλάβετε εδάφιο με το οποίο θα ρυθμίζετε τι γίνεται με τις άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα και τυχόν αναθεωρήσεις τους.»

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 9 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΤηρώντας στο ακέραιο τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, η κυβέρνηση προχώρησε στη ρύθμιση των ζητημάτων των συμβασιούχων πυροσβεστών με το νέο νομοσχέδιο «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Με τη νέα ρύθμιση συστήνεται στο Πυροσβεστικό Σώμα μία ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», η οποία προβλέπεται να υποκαταστήσει σταδιακά το θεσμό του Εποχικού Πυροσβέστη, με κύριο καθήκον τη δασοπυρόσβεση και η δασοπροστασία. Θα επικουρούν όμως παράλληλα το πυροσβεστικό προσωπικό και σε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά του, στην άσκηση των οποίων παρατηρούνται σήμερα αδυναμίες, λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, καθώς τα οργανικά κενά ξεπερνούν τις 4.000.
Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν επαρκώς πολλές από τις ελλείψεις του Πυροσβεστικού Σώματος, εάν οι προσλαμβανόμενοι προέρχονται από εποχικούς πυροσβέστες, που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της δασοπυρόσβεσης και έχει αποκτήσει πολύτιμη σχετική εμπειρία. Η πρόσληψη θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Η σχετική διαδικασία διενεργείται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη ανεξάρτητης επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Με το ίδιο Νομοσχέδιο καταργείται και η Ελληνική Αγροφυλακή, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το προσωπικό της μετατάσσεται κατά κανόνα σε Δασικές Υπηρεσίες, στις οποίες συνιστώνται αντίστοιχες οργανικές θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα του. Έτσι, συγκροτείται ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και προστασίας των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος και εξασφαλίζεται καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματικότερος έλεγχος της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, αλλά και σημαντικό δημοσιονομικό όφελος.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η βουλευτής κα.Κατερίνα Φαρμάκη συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρούσης της πολιτικής ηγεσίας, όπου συζητήθηκαν οι προτάσεις του Υπουργείου και το πλαίσιο για τη δημιουργία «καλαθιού τοπικών αγροτικών προϊόντων» της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το αγροτικό καλάθι ανά περιφέρεια, θα περιλαμβάνει τρεις «κατηγορίες» προϊόντων. Προϊόντα που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως είναι ενδεικτικά το κρασί και το λάδι, προϊόντα που αναδεικνύουν την ταυτότητα κάθε περιοχής και προϊόντα που καλύπτουν τις επισιτιστικές ανάγκες της χώρας.

Έτσι θα οργανωθεί ανά περιφέρεια επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα μέτρα με βάση τις τοπικές ανάγκες με στόχο να δημιουργηθεί ένα αγροδιατροφικό πρότυπο για αυτοκατανάλωση αλλά και για εξαγωγή. Γιατί δεν φτάνει μόνο να παράγονται ποιοτικά προϊόντα, αλλά πρέπει αυτά να προωθούνται κατάλληλα, για να πωλούνται και να καταναλώνονται. Ελληνικά αγροτικά προϊόντα με εξαγωγική δύναμη μπορούν να υποκαταστήσουν τις εισαγωγές, κλείνοντας τη ψαλίδα του ελλείμματος των 3,5 δις ευρώ που έχει προκύψει στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων.

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση του προγράμματος θα προκύψουν από την ανακατανομή στην Περιφέρεια των χρημάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που θα διατεθούν στοχευμένα για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων του καλαθιού.

Στη σύσκεψη έγινε μνεία για τα αγροτικά προϊόντα που αποτελούν «σήμα κατατεθέν» του κάθε νομού και συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της Πελοποννήσου, ενόψει και της συνάντησης την προσεχή Δευτέρα στην Περιφέρεια παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.Κ.Σκανδαλίδη και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Π.Τατούλη, για την ορισμό του καλαθιού της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα η κα.Φαρμάκη μίλησε για τους αγροτικούς «θησαυρούς» της Κορινθίας, όπως η μαύρη σταφίδα, το αγιωργίτικο κρασί, το ελαιόλαδο και εξαγώγιμα σταφύλια. Ενώ παράλληλα σημείωσε ότι απαιτείται και μια σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων, όπως:
• Μελέτη για νέες καλλιέργειες,
• Υποστήριξη των γεωργών μέσα από περιφερειακά προγράμματα «μικρών σχεδίων βελτίωσης»,
• Ενημέρωση των αγροτών και των καταναλωτών,
• Έλεγχος της αγοράς για τα καρτέλ, τις παράνομες ελληνοποιήσεις ώστε να προστατεύονται οι γεωργοί, αλλά και οι καταναλωτές,
• Προώθηση των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά
• Κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής (εγγειοβελτιωτικά, κατασκευή του Φράγματος του Ασωπού κ.λπ.),
• Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής.


Το καλάθι των προϊόντων, αποτελεί μια ουσιαστική ενεργητική πολιτική, η οποία σε συνδυασμό με την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) και τη δυνατότητα ενίσχυσης και της αγροτικής επιχειρηματικότητας με χαμηλότοκα δάνεια μέσω του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία και ενίσχυση των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και των καλλιεργειών.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 3 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η Βουλευτής κα.Κατερίνα Φαρμάκη ενημερώθηκε από το Δήμο Σικυωνίων για τη σχεδιαζόμενη διακοπή λειτουργίας του τεχνικού τμήματος του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στο Κιάτο.
Για το λόγω αυτό η κα. Βουλευτής κατέθεσε άμεσα στη Βουλή ερώτηση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος κα.Τίνα Μπιρμπίλη. Το ακριβές κείμενο της ερώτησης είναι το εξής:
«Για την κάλυψη των αναγκών του Νομού Κορινθίας η ΔΕΗ διαθέτει τρείς υπηρεσίες για συναλλαγές με τους πολίτες, οι οποίες διαθέτουν και αντίστοιχα τεχνικά τμήματα, με έδρα το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο και την Κόρινθο. Την τρέχουσα περίοδο η τεχνική υπηρεσία του Κιάτου καλύπτει και την περιοχή του Ξυλοκάστρου, καθώς η εκεί υπηρεσία δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό.
Ωστόσο, τον έντονο προβληματισμό της Δημοτικής Αρχής Σικυωνίων και την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, έχει προκαλέσει το θέμα της σχεδιαζόμενης διακοπής της λειτουργίας του τεχνικού τμήματος του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στο Κιάτο. Μια τέτοια ενέργεια σαφώς θα επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθώς θα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην αποκατάσταση των βλαβών.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1) Ποιος είναι ο ευρύτερος σχεδιασμός της ΔΕΗ για την κατανομή των υπηρεσιών της στην Κορινθία;

2) Ποια είναι η πρόβλεψη για την αποτελεσματική και επαρκή τεχνική κάλυψη του νομού;»

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 2 Φεβ 2011
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ