- banner1


Σε συνάντηση που έλαβε χώρα εχθές το απόγευμα στα γραφεία του ΕΛΓΑ , και στην οποία εκτός των προέδρων των Ενώσεων παρέστη και η βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη αναλύθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.Σαρρή η διαδικασία που ακολουθήθηκε και παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία.
Αναλυτικά στη διαδικασία για τον προσδιορισμό των δικαιούχων και του ύψους της αποζημίωσης ελήφθησαν υπόψη :
Α) Το ύψος της επιστροφής Φ.Π.Α. των ετών 2006 έως 2009. Από αυτό προκύπτει η συνολική αξία της παραγωγής των αγροτών την περίοδο αυτή.
Β)Το ύψος των αποζημιώσεων που έλαβαν από τον ΕΛΓΑ την ίδια περίοδο και
Γ) η έκταση των αμπελώνων κάθε παραγωγού, όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που υπέβαλλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2009.
Οι υπολογισμοί έγιναν σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος προβλέπει ότι ποσοστό ζημίας ίσο με 25% δεν αποζημιώνεται.
Συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό της αξίας της παραγωγής κάθε παραγωγού ο Φ.Π.Α. πολλαπλασιάστηκε επί 15 για τα έτη 2006 έως 2008 (συντελεστής 7%) και επί 9 για το 2009 (συντελεστής επιστροφής 9%). Στο ποσό που προέκυψε προστέθηκε το ποσό της αποζημίωσης για όσους είχαν λάβει αποζημιώσεις τα έτη 2006 έως 2008.
Στη συνέχεια υπολογίστηκε η μέση αξία της παραγωγής τους την τριετία 2006 έως 2008. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκε η αξία της παραγωγής του κάθε παραγωγού και για το 2009 και ο μέσος όρος της αξίας της παραγωγής 2006-2008 συγκρίθηκε με το 75% της αξίας της παραγωγής του 2009.
Όσων η αξία παραγωγής του 2009 υπολείπεται του μέσου όρου που αναφέρεται παραπάνω είναι δικαιούχοι αποζημίωσης.
Όσοι εκ των παραγωγών ανήκουν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεν παίρνουν επιστροφή, (οπότε δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με τις πωλήσεις τους), θα κληθούν να προσκομίσουν τα τριπλότυπα απόδοσης της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ της περιόδου 2006-2009 προκειμένου να υπολογιστεί η αξία της παραγωγής τους και να αποδειχθεί εάν είναι δικαιούχοι.
Μετά την ενημέρωση αυτή η κα. Κατερίνα Φαρμάκη δήλωσε τα εξής:
Είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ένας σαφής, συντονισμένος και αξιόπιστος ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος διασφαλίζει την καταβολή αποζημιώσεων σε αυτούς που πραγματικά τη δικαιούνται. Συγχρόνως όμως αποδεικνύεται ξεκάθαρα και η διάθεση της κυβέρνησης, να προστατεύσει τους νομοταγείς πολίτες-αγρότες, να συγκρουστεί με νοοτροπίες ετών και να βάλλει τέλος σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 30 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η Βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη ενημερώθηκε από τους αμπελοκαλλιεργητές του Μεγάλου Βάλτου για το πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγεισαν από τις βροχοπτώσεις και κατέθεσε άμεσα στη Βουλή αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το Υπουργείο απάντησε τα εξής:
«Για τις ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες του Νομού Κορινθίας από βροχοπτώσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2009, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τους παραγωγούς, η επανεκτίμηση των ζημιών τους με αναλογικό τρόπο, δηλαδή:
α)να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των καλλιεργούμενων ανά παραγωγό εκτάσεων από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που υποβάλλουν και β)να συγκεντρωθούν στοιχεία της παραχθείσας παραγωγής από τις δηλώσεις επιστροφής Φ.Π.Α. που υπεβλήθησαν στις τοπικές Δ.Ο.Υ.
Το ύψος της αναμενόμενης παραγωγής ανά παραγωγό θα υπολογισθεί με τους μέσους όρους του Νομού. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των πραγματικών ζημιών των παραγωγών, γίνεται με σύγκριση των στοιχείων παραγωγής έτους 2009 με τα αντίστοιχα στοιχεία μιας χρονιάς χωρίς ζημιά, οπότε θα γίνει ο προσδιορισμός της απώλειας παραγωγής εσοδείας 2009 και θα αποδοθούν οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από τα πορίσματα των εκτιμήσεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, επί του παρόντος, έχουν συγκεντρωθεί τα απαιτούμενα στοιχεία και γίνεται επεξεργασία τους, διαδικασία εξαιρετικά επίπονη, καθώς τα έτη χωρίς ζημιά είναι διαφορετικά για κάθε παραγωγό.»
Η κα. Βουλευτής είχε πρόσφατα επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.Σαρρή, ο οποίος και την πληροφόρησε ότι τη Δευτέρα 29-11-2010 θα ενημερώσει την ίδια και τις Ενώσεις για τα αποτελέσματα της διαδικασίας προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα των εφετινών ζημιών το Υπουργείο στην απάντηση του αναφέρει:
«Όσον αφορά στις φετινές ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες του Νομού από τις βροχοπτώσεις Σεπτεμβρίου 2010, επισημαίνεται ότι κατόπιν των αναγγελιών για άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις στο Ν. Κορινθίας στις 5-6/9/2010 και 11-12/9/2010, το Υποκατάστημα ΕΛ.ΓΑ. Πάτρας διενήργησε επισημάνσεις ζημιών, κυρίως, σε καλλιέργειες αμπελοειδών και ειδικότερα στην καλλιέργεια της νωπής σουλτανίνας όπου ήταν και ο κύριος όγκος των αναγγελιών. Μετά τις επισημάνσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Λόγω της πρωιμότητας της φετινής χρονιάς (τουλάχιστον 15 ημέρες σε σύγκριση με την περσινή χρονιά ), ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής σουλτανίνας είχε συγκομισθεί και προωθηθεί στο εμπόριο (περίπου το 80% της παραγωγής).
2. Δεν παρατηρήθηκε αποζημιώσιμο ποσοστό ζημιάς από άμεση επίδραση του ζημιογόνου αιτίου. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σχετική μείωση παραγωγής που δευτερογενώς οφείλεται σε φυτοπαθολογικές προσβολές (ωίδιο, περονόσπορος ευδαιμίδα κ.λ.π.), αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.ΓΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς επιβεβαίωση των επισημάνσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.2 και 9, αποφασίστηκε η διενέργεια δειγματοληπτικών εκτιμήσεων, με προτεραιότητα ατρύγητα αμπέλια…Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εκτιμήσεων (αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα και στην συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα), επιβεβαιώνουν τις αρχικές επισημάνσεις. Έχουν υποδειχθεί και βρεθεί 1500 στρέμματα σουλτανίνας ατρύγητα σε σύνολο 75.000 στρεμμάτων στο Νομό, όπου διαπιστώνεται η ανωτέρω περιγραφόμενη εικόνα.
Εξάλλου και από δείγματα που στάλθηκαν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το πόρισμα του Τμήματος Φυτοπαθολογίας Εργαστήριο Μυκητολογίας αναφέρει ότι από τα δείγματα που απεστάλησαν, κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων, διαπιστώθηκε προσβολή από περονόσπορο, όξινη σήψη, καθώς και σε μικρότερο βαθμό προσβολές από έντομα, αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.ΓΑ.»


Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 26 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η έντονη συζήτηση αυτές τις ημέρες για συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων και πανεπιστημιακών σχολών, στην οποία εμπλέκεται έντονα και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κινητοποίησε βουλευτές της Πελοποννήσου, οι οποίοι συνυπέγραψαν και κατέθεσαν χθες μια κοινοβουλευτική ερώτηση, προκειμένου να διαφανούν οι προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το μέλλον των τμημάτων και των σχολών που εδρεύουν σε διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου.

Η Ερώτηση απευθύνεται στην Υπουργό Παιδείας κα.Α.Διαμαντοπούλου και αναφέρει σχετικά:
«Το τελευταίο διάστημα βλέπουν το φως της δημοσιότητας ιδέες και προτάσεις για συγχωνεύσεις και «καταργήσεις» Τμημάτων και Πανεπιστημίων ανά την Επικράτεια με μία ιδιαίτερη στοχοποίηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία στους νομούς της Πελοποννήσου, όπου λειτουργούν Τμήματα του Πανεπιστημίου.
Τα δημοσιεύματα αυτά επηρεάζουν την ίδια τη λειτουργία του Πανεπιστημίου καθώς εκφράζονται ως απόρροια της γενικότερης ανησυχίας για τον εξορθολογισμό του χάρτη των ΑΕΙ ενόψει της οικονομικής κρίσης.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι από τα περιφερειακά Πανεπιστήμια που σημείωσαν ιδιαίτερη ανάπτυξη και διαθέτουν ιδρυμένες και θεσμοθετημένες Σχολές, σε πλήρη εξέλιξη γεγονός που του δίνει σήμερα τη δυναμική ώστε να συμμετάσχει με αυξημένες δυνατότητες στο διάλογο για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τα ΑΕΙ.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι μία σημαντική επένδυση στη γνώση και συνδέεται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται η χώρα, η επένδυση στη γνώση και στην καινοτομία και η στήριξη της λειτουργίας των δημόσιων Πανεπιστημίων αποτελεί βασική προϋπόθεση εξόδου από την ύφεση.
Όλοι επιθυμούμε την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ αλλά λέμε ΟΧΙ στην κατάργηση τμημάτων του Πανεπιστημίου που με αγώνες και προσπάθεια ετών δημιουργήθηκαν και συμβάλλουν στη σταθερότητα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1)Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;»


Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 24 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η βουλευτής κυρία Κατερίνα Φαρμάκη κατέθεσε χθες την θέση της για την επιτακτική ανάγκη διευκόλυνσης και προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων με αφορμή την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Τα βασικά σημεία της ομιλίας της είναι τα εξής:

«Κατά γενική ομολογία η χώρα μας σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, δεν έχει κατορθώσει να εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε τα γεωπολιτικά της πλεονεκτήματα και απέτυχε να κάνει το αυτονόητο. Να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις που θα είχαν θωρακίσει την παραγωγική της βάση.

Ο λόγος γνωστός και χρόνιος. Οι αγκυλώσεις της Δημόσιας Διοίκησης κατά το στάδιο της αδειοδότησης, ένας κυκεώνας χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που αποθαρρύνουν τον επενδυτή, τον ταλαιπωρούν και τον διώχνουν. Έτσι χάνονται επενδύσεις εκατομμυρίων σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Και παρ’ ότι αυτά είναι διαπιστωμένα εδώ και χρόνια, εν τούτοις, δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να διαμορφώσουμε ένα σταθερό, ευέλικτο πλαίσιο που να διευκολύνει τους διεθνείς και εγχώριους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στην χώρα.

Συμμετέχοντας προσωπικά στη διαδικασία επεξεργασίας του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου ως μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, πιστεύω ότι εισάγει ένα ευέλικτο, ανοικτό και διαφανές πλαίσιο διαδικασιών, κανόνων και διοικητικών δομών, αξιοποιώντας προηγούμενη εμπειρία, με σκοπό να διευκολύνει την προσέλκυση και κατασκευή μεγάλων επενδύσεων, και αναπτυξιακών έργων, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Για πρώτη φορά η μεγάλη επένδυση ορίζεται και συνδέεται με ένα υψηλό προϋπολογισμό, την προοπτική της απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ακόμα και με την υπεραξία που μπορεί να δημιουργηθεί στον χώρο της εκπαίδευσης της έρευνας και της τεχνολογίας.

Για πρώτη φορά οι Δημόσιες Υπηρεσίες «υποχρεώνονται» να επιταχύνουν την λειτουργία τους και να γνωμοδοτούν για τις άδειες μέσα σε συγκεκριμένα και σαφή χρονικά όρια. πέραν των οποίων θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Συνολικός χρόνος από την κατάθεση του φακέλου μέχρι την έγκριση από τη Διυπουργική: 1,5 μήνας.

Είμαι πεπεισμένη ότι οι θετικές επιπτώσεις θα είναι πολλαπλάσιες στην ελληνική οικονομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Καταρχήν με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τα έργα υποδομών και δικτύων για την υποστήριξη μιας Στρατηγικής Επένδυσης, τα οποία θα αναβαθμίσουν τις τοπικές υποδομές εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες των πολιτών. Επιπλέον προστατεύεται το περιβάλλον, οι χωροταξικές και πολεοδομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής αφού η προετοιμασία και εκτέλεση των στρατηγικών επενδύσεων περιλαμβάνει όχι μόνον το κεφάλαιο των αδειοδοτήσεων αλλά και της κατάρτισης των ειδικών σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διανύουμε το «σπεύδε βραδέως» δεν είναι το ζητούμενο και οι χρονοβόρες διαδικασίες δεν διασφαλίζουν την ποιότητα, ούτε προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Απεναντίας για ένα επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει η ταχύτητα, η ευελιξία και εν τέλει η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού πρέπει να είναι το δεδομένο.»


Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 19 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η Βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη ενημερώθηκε για την επαπειλούμενη κατάργηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης και κατέθεσε άμεσα στη Βουλή αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσή, καθώς ο σταθμός αυτός εξυπηρετεί μια περιοχή, η οποία κατά το παρελθόν έχει πληγεί από πυρκαγιές και έχει μάλιστα απολέσει τα 2/3 της δασικής της έκτασης.
Το Υπουργείο απάντησε τα εξής:
«Για τη μελέτη του θέματος της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης του συνόλου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει συγκροτηθεί στο Αρχηγείο επιτροπή, η οποία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, θα υποβάλλει σχετικό πόρισμα με τις προτάσεις της, προκειμένου στην συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν και την λειτουργία, ίδρυση ή αναβάθμιση πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή, πριν καταλήξει στο πόρισμά της, θα λάβει υπ`όψιν της όλες τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες που αφορούν το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, τον τομέα ευθύνης των Κλιμακίων και των Υπηρεσιών, καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως σκοπός και στόχος της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών είναι η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία αυτών, η αναβάθμιση των παρεχομένων στους πολίτες υπηρεσιών και πρωτίστως η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας τους. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό με τις πολύ δύσκολες σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, θα αντιμετωπισθούν τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή και εν γένει λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας και φυσικά αυτών του νομού Κορινθίας.»

Αικατερίνη Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 18 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΗ Εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Η 17η Νοεμβρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμής για εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία.
Η μαχητικότητα του φοιτητικού κινήματος, το οποίο αντέδρασε στην κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης και κατάφερε να κρατήσει ζωντανές τις πνευματικές αξίες, παραδίδει ακόμη και σήμερα τριάντα επτά χρόνια μετά, μαθήματα πατριωτισμού.
Η δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα μας επαναφέρει στο προσκήνιο όλους τους συμβολισμούς των γεγονότων του Πολυτεχνείου και τους καθιστά επίκαιρους όσο ποτέ. Η πολιτική σταθερότητα, ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να κάνει τις αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις, η κοινωνική συνοχή που πρέπει να περιφρουρηθεί, η εθνική συσπείρωση που πρέπει να μας διακατέχει όλους είναι τα ζητούμενα προκειμένου να απαλλαγούμε από τα δεσμά της επιτήρησης.
Σήμερα λοιπόν έχουμε ανάγκη από μια νέα αφύπνιση των ιδεών και των αξιών του Πολυτεχνείου. Έχουμε χρέος απέναντι σε όσους έδωσαν την δική τους μάχη τις δύσκολές εκείνες μέρες, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να γίνουμε κύριοι του μέλλοντος του δικού μας και των παιδιών μας.

Αικατερίνη Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 17 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Απάντηση πήρε η Βουλευτής κα. Κατερίνα Φαρμάκη στη νέα κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Αγορά Λεχαίου.
Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής:
Η Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Οπωροκηπευτικών (ΣΚΟΠ) τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης δυνάμει της 8453/99 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, ενώ η Περιφερειακή Αγορά Κορίνθου, μετά το πέρας της εκκαθάρισης βάσει των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 4 του ν.2732/99, μεταβιβάστηκε στην ΑΤΕ, με ποσοστό κυριότητας 100%. Από έρευνα της ΑΤΕ διαπιστώθηκε, ότι στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, ως ιδιοκτήτης του σχετικού ακινήτου της Περιφερειακής Αγοράς, φέρεται το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
Μετά την διευθέτηση της εκκρεμότητας αυτής, θα επισπευθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η διαδικασία έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταβίβαση στην ΑΤΕ ΑΕ.
Μετά την απάντηση αυτή η κα. Βουλευτής δήλωσε:
Η θέση μου για το φλέγον αυτό ζήτημα είναι γνωστή, όπως γνωστές είναι και οι συνεχείς ενέργειες που κάνω ως βουλευτής, ώστε να διευθετηθούν, οι όποιες εκκρεμότητες και να δοθεί λύση από την ΑΤΕ ΑΕ, η οποία στις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα για τον Νομό, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία.
Συμπερασματικά, φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Αφενός οι υπηρεσίες της ΑΤΕ ΑΕ ενεργοποιήθηκαν και διεκδικούν την κυριότητα του ακινήτου της Περιφερειακής Αγοράς, αφετέρου το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις διαδικασίες έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ.
Δρομολογώντας την αποσαφήνιση του καθεστώτος της ιδιοκτησίας, που κατά τα φαινόμενα ανήκει στην ΑΤΕ ΑΕ, πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσει ο διάλογος για την αξιοποίηση της Περιφερειακής Αγοράς σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς της Κορινθίας.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 16 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΟ δεύτερος γύρος των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών έδωσε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθαρό προβάδισμα και το σταθερό πολιτικό πλαίσιο που είχε ζητήσει ο Πρωθυπουργός, ώστε να προχωρήσει η κυβέρνηση με τις μεταρρυθμίσεις και με τις διαθρωτικές αλλαγές που θα συμπληρώσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Ο πρωθυπουργός κ.Γιώργος Παπανδρέου μίλησε χθες για το αποτέλεσμα των εκλογών και δήλωσε ότι έχουμε μπροστά μας τρία χρόνια δουλειάς με στόχο την απαλλαγή από την επιτήρηση και το μνημόνιο.

Μάλιστα, το αποτέλεσμα αυτό έρχεται έπειτα από ένα χρόνο διακυβέρνησης, στη διάρκεια του οποίου η κυβέρνηση αναγκάστηκε εκ των συνθηκών να αλλάξει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να εφαρμόσει την πιο αυστηρή περιοριστική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών, προκειμένου να ανακόψει την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία. Και το πέτυχε! Και η επιτυχία αυτή, παρά τις προτροπές της αντιπολίτευσης για αποδοκιμασία, έτυχε της απόλυτης αναγνώρισης από το εκλογικό σώμα. Αυτό φάνηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών, όπου οι υποψήφιοι που στηρίζονταν ή προέρχονταν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ επικράτησαν, κερδίζοντας σε 8 από τις 13 Περιφέρειες και σε 185 δήμους.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου νικητής αναδείχθηκε ο συνδυασμός «Νέα Πελοπόννησος», ο οποίος είχε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, με περιφερειάρχη τον Πέτρο Τατούλη και Αντιπεριφερειάρχη στο Νομό Κορινθίας το Γιώργο Δέδε. Προσωπικά στήριξα από την αρχή, ξεκάθαρα, την υποψηφιότητα του Πέτρου Τατούλη, γιατί πιστεύω ότι έχει τεράστιες ικανότητες και πολιτικό ήθος και μπορεί να διαχειριστεί με τόλμη και αποφασιστικότητα εκείνες τις σημαντικές αρμοδιότητες που του δίνει ο «Καλλικράτης». Περιστοιχίζεται από άξιους συνεργάτες, που γνωρίζουν τα προβλήματα και έχουν ήθος, επίπεδο και πολιτική παιδεία και αισιοδοξώ ότι θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για να υπηρετήσουν το κοινό συμφέρον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε το μεγάλο αυτοδιοικητικό στοίχημα για τη χώρα μας, την εφαρμογή του «Καλλικράτη», που όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να υποστηρίξουν από τις αρχές του νέου έτους. Ο «Καλλικράτης» είναι ένα καινοτόμο και πολλά υποσχόμενο αυτοδιοικητικό μοντέλο που μπορεί να δώσει νέα πνοή στην χώρα, να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα του πολίτη, να ενισχύσει την ανάπτυξη και να μεταμορφώσει κυριολεκτικά την Ελλάδα από άκρο εις άκρον.

Επιπροσθέτως πιστεύω ότι το νέο πολιτικό τοπίο που διαμόρφωσε η θετική για την κυβέρνηση έκβαση των αυτοδιοικητικών εκλογών θα επιτρέψει την επιτάχυνση των διαθρωτικών αλλαγών, θα κάνει την έξοδο από την κρίση ορατή στους πολίτες και θα δώσει μια ανάσα στο δύσκολο, πλην αναγκαίο, δρόμο που βαδίζει η χώρα.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους νεοεκλεγέντες εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους.


Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 15 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Την Δεύτερη Κυριακή των εκλογών το μήνυμα είναι σαφές: δεν επιλέγουμε κυβέρνηση, αλλά ούτε τιμωρούμε την κυβέρνηση, αποκλείοντας αυθαίρετα υποψηφίους, για τα επώδυνα -πλην αναγκαία μέτρα- που έχει λάβει με γνώμονα μόνο τη σωτηρία της χώρας.
Κρίνουμε με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια: Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να κάνει τη δουλειά; Ποιος μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία το ΕΣΠΑ και να προχωρήσει τα έργα που σκάλωναν σε γραφεία επί χρόνια; Ποιος μπορεί να υπηρετήσει τους θεσμούς με διαφάνεια; Ποιος μπορεί να μην φοβάται την λογοδοσία, να βάλει τους μηχανισμούς της Περιφέρειας σε λειτουργία και να υπηρετήσει ένα νέο σύστημα που μπορεί να βοηθήσει τον κάθε πολίτη;
Επιλέγουμε Δημοτικούς άρχοντες που θα αναλάβουν όλη την ευθύνη της καθημερινότητας μας, από την καθαριότητα έως την λειτουργία όλων των κοινωνικών προγραμμάτων που ανακουφίζουν τους πολίτες. Που μπορούν να σχεδιάσουν τις πόλεις του μέλλοντος, να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν αναπτυξιακά σχέδια, να περιφρουρήσουν το περιβάλλον, να φροντίσουν για τις συγκοινωνίες, να λογοδοτούν και να λειτουργούν χωρίς να κάνουν κομματικές ή προσωπικές πολιτικές.
Επιλέγουμε Περιφερειάρχη που μπορεί να ακούει τις τοπικές κοινωνίες. Μπορεί να διαχειριστεί με σύνεση, διαφάνεια και δημοκρατικότητα, αλλά συνάμα και με τόλμη εκείνες τις σημαντικές αρμοδιότητες που του δίνει ο Καλλικράτης και τον καθιστούν «μικρό πρωθυπουργό». Μπορεί να μετουσιώσει τα χρήματα του ΕΣΠΑ σε έργα ουσίας, σε όλη την Πελοπόννησο, με άξιους συνεργάτες, όπως τον Γ.Δέδε στην Κορινθία που γνωρίζουν τα προβλήματα και έχουν ήθος, επίπεδο και πολιτική παιδεία.
Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το μέλλον μας εκλέγοντας έναν άνθρωπο έρμαιο των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων της Νέας Δημοκρατίας που σαμποτάρει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να ορθοποδήσει η χώρα κινδυνεύοντας να πάνε στράφι οι θυσίες των πολιτών. Έναν άνθρωπο που ορκισμένα δεν θα υπηρετήσει τον Καλλικράτη και δεν θα αγωνιστεί για να πετύχει προς όφελος των πολιτών, εξυπηρετώντας την κομματική γραμμή.
Αντίθετα, θέλουμε τον Πέτρο Τατούλη. Προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι γνωρίζει τα προβλήματα, έχει τεράστιες ικανότητες και περιστοιχίζεται από ανθρώπους που πιστεύουν στον Καλλικράτη και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για να πετύχει και να υπηρετηθεί το κοινό συμφέρον.
Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί. Ας μην αφήσουμε την χώρα μας έρμαιο στα κομματικά παιχνίδια που μπορεί να μας οδηγήσουν σε καταστροφή. Ας μην αφήσουμε την τύχη μας και την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών σε χέρια άδεια και ανίκανα να διαχειριστούν τα σημαντικά εργαλεία που τους δίνει ο Καλλικράτης.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 11 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Μια πραγματική επανάσταση έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Αυτό διαπίστωση και ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στον ΟΑΕΕ.

Σε αυτές τις πρώτες μέρες λειτουργίας του συστήματος τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη του ΟΑΕΕ θα μπορέσει να περιοριστεί κάτω από 10 εκατ. ευρώ, όταν προηγουμένως η μέση μηνιαία δαπάνη του Οργανισμού για φάρμακα ήταν 25 εκατ. ευρώ! Υπολογίζεται ότι η εξοικονόμηση για το 2010 θα φτάσει τα 750 εκατ. ευρώ και το 2011 το 1,1 δισ. ευρώ, όταν στο σύστημα ενταχθούν και το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και ο ΟΠΑΔ.

Με το νέο σύστημα καταργούνται οι ουρές για σφράγισμα βιβλιαρίων ή για θεώρηση συνταγών, ενώ εάν αναλογιστούμε τη σπατάλη του ΟΑΕΕ για φάρμακα αυτή ανερχόταν σε 2 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός με τα δώρα των συνταξιούχων.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει αυτά που θεωρούνται αυτονόητα για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προχωρώντας με τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, αποδίδει σταδιακά καρπούς. Και είναι εύλογο το ερώτημα που τίθεται πλέον προς τη Ν.Δ. που επιχειρεί να αλλοιώσει το νόημα των αυτοδιοικητικών εκλογών, ζητώντας από τους πολίτες να τιμωρήσουν μια κυβέρνηση που αν μη τι άλλο δεν λιποτάκτησε όταν η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού: Γιατί αυτά δεν είχαν γίνει νωρίτερα; Γιατί ενώ πρέσβευαν την αναμόρφωση του κράτους, οδήγησαν ουσιαστικά τη χώρα στη χρεοκοπία;

Το σίγουρο είναι ότι εάν αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες έκανε η κυβέρνηση μέσα σε 12 μήνες είχαν γίνει ή έστω προχωρήσει τα προηγούμενα πέντεμιση χρόνια, δεν θα είχαμε σήμερα ανάγκη από κανένα μνημόνιο.Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 4 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Ψηφίστηκε χθες από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που υλοποιούνται από την κυβέρνηση, στο επίκεντρο των οποίων δεν βρίσκεται μόνο ο περιορισμός της σπατάλης στα Ταμεία που είναι και το κύριο ζητούμενο σήμερα, αλλά και η ίδια αξιοπρέπεια του πολίτη.
Το νομοσχέδιο φέρνει για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο σύστημα, -που λειτουργεί εδώ και χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πολύ θετικά αποτελέσματα- και μπορεί να καλύψει ανεπάρκειες δεκαετιών και να συμβάλλει στην επίλυση μίας σειράς ακανθωδών ζητημάτων. Συγκεκριμένα:
• Πάταξη της γραφειοκρατίας και κυρίως εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους πολίτες.
• Διαφάνεια στην παραγωγή και διακίνηση των συνταγών, ώστε να καταπολεμηθεί η παρανομία και σπατάλη του δημόσιου χρήματος.
• Διασφάλιση στην ποιότητα, εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των δεδομένων, επιτρέποντας τη διασταύρωση στοιχείων, ενώ θα δρα προστατευτικά υπέρ των ασφαλισμένων, όταν χρειάζεται, για παράδειγμα να αποσυρθεί ένα φάρμακο.
• Πρόσβαση του Δημοσίου σε στατιστικά στοιχεία, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζει με περισσότερη ακρίβεια παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας, να ρυθμίζει τις επιστροφές από φαρμακευτικές εταιρείες κ.α.
• Η Ηλεκτρονική Κάρτα Πολίτη θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους ασφαλισμένους, αφού ουσιαστικά θα αποτελεί το «ιατρικό διαβατήριό» τους σε οποιαδήποτε συναλλαγή με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πιστεύω ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο λέμε ένα ηχηρό ΟΧΙ στις μεθοδεύσεις και το απίθανο «γαϊτανάκι» κερδοσκοπίας που έχει στηθεί γύρω από τον Έλληνα ασφαλισμένο και έχει οδηγήσει στην υπερχρέωση των ταμείων, διασφαλίζοντας παράλληλα την πιστότητα των ιατρικών συναλλαγών, καθώς και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 3 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Εδώ και αρκετό καιρό οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ στο νομό μας αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεν μπορούν να κάνουν βασικές εξετάσεις στο ΙΚΑ Κορίνθου, λόγω της λήξης των συμβάσεων του ιατρού Μικροβιολόγου και του Ακτινολόγου, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα αντίστοιχα ιατρεία που εξυπηρετούν χιλιάδες ασφαλισμένους.
Για να κάνουν τις εξετάσεις αυτές οι ασφαλισμένοι είναι αναγκασμένοι είτε να απευθύνονται σε ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, μικρό μέρος της οποίας καλύπτει το ΙΚΑ, ή να αναμένουν δύο μήνες, προκειμένου να μπουν στη σειρά, για να κάνουν την εξέταση στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
Η Βουλευτής κα.Κατερίνα Φαρμάκη ενημερώθηκε για το θέμα από τη Διεύθυνση του ΙΚΑ Κορίνθου και ήρθε άμεσα σε επαφή με το Διοικητή του ΙΚΑ κ.Ροβέρτο Σπυρόπουλο, καθώς και στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Γεώργιο Κουτρουμάνη. Αποτέλεσμα των επαφών που είχε η κα.Βουλευτής είναι η ρητή δέσμευσή τους ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις μεταξύ του ΙΚΑ και των ιατρών των σχετικών ειδικοτήτων.
Με την επαναλειτουργία των συγκεκριμένων εργαστήριων του ΙΚΑ θα εξυπηρετούνται 60-70 ασφαλισμένοι ημερησίως, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, εάν αναλογιστούμε ότι εξετάσεις αυτές, ιδίως οι μικροβιολογικές, αποτελούν τις πλέον συχνές και απαραίτητες τις περισσότερες φορές εξετάσεις που κάνει ένας ασθενής, για να γίνει μια διάγνωση ή να παρακολουθηθεί η εξέλιξη μιας ασθένειας.
Η κα. Βουλευτής παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος αυτού και θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και το Διοικητή του ΙΚΑ, μέχρι και την αίσια έκβασή του.

Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Σήμερα συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ερώτηση της βουλευτού ΠΑΣΟΚ του Νομού Κορινθίας, κ. Κατερίνας Φαρμάκη – Γκέκη, σχετικά με την διασφάλιση και συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
Στην αρχή της συζήτησης ο αρμόδιος Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γεώργιος Ντόλιος τόνισε ότι η κυβέρνηση καταβάλει τεράστιες προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος. Και ενδεικτικό της έμφασης που δίδει η κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι η ίδια η συναρμόδια Υπουργός Εργασίας κα Λούκα Κατσέλη έχει φέρει το θέμα σε υψηλό επίπεδο συζήτησης, ώστε να επιτευχθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αναμένουμε μέσα στο Νοέμβριο απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ηγεσία του Υπουργείου μάλιστα άλλαξε την επιχειρηματολογία ζητώντας την χρηματοδότηση από το ΕΚΤ και όχι από την Ρήτρα Ευελιξίας, όπως ονομάζεται, των ΠΕΠ, όπου είχε προσπαθήσει να το εντάξει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη γνωστή αρνητική εξέλιξη.
Εάν ευοδωθεί η προσπάθεια αυτή αφενός δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφετέρου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, υπάρχει η δυνατότητα να παραταθούν οι συμβάσεις των ήδη απασχολούμενων μέχρι το τέλος της συγχρηματοδότησης του Προγράμματος.
Εντούτοις, η κυρία Φαρμάκη είπε πως σε περίπτωση που τελικά επιτευχθεί η συγχρηματοδότηση –κάτι που ευχόμαστε να γίνει- το θέμα θα λυθεί ξανά προσωρινά για ένα χρονικό διάστημα και έπειτα θα βρεθούμε στην ίδια αφετηρία.
Στη συνέχεια επισήμανε ότι εφόσον αναγνωρίζουμε όλοι ότι η «Βοήθεια στο σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα, στο οποίο πήραν άριστα στην εφαρμογή του τόσο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτό, προσφέροντας τεράστιες κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει παράλληλα με τις διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για την ένταξη της «Βοήθειας στο σπίτι» σαν μια σταθερή και μόνιμη δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η κυρία Βουλευτής τόνισε ότι αυτό πρέπει να γίνει από τώρα, ακόμα κι αν τελικά συγχρηματοδοτηθεί μέχρι το 2013, καθώς η κυβέρνησή μας, που στοχεύει στην αναδιάρθρωση της πολιτείας, δεν πρέπει να περιμένει ούτε στο «παρά πέντε» ούτε στο «και πέντε», για να δώσει λύση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που αγγίζει χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.
Στη συνέχεια ο κύριος υπουργός τόνισε ότι στην περίπτωση αποκλειστικής χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, τα συναρμόδια Υπουργεία θα κινηθούν αναλόγως. Βεβαίως υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις προσλήψεις, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται συνολικά και όχι κατά περίπτωση. Επιπροσθέτως είπε χαρακτηριστικά ότι «οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι», πιθανώς και όλοι, θα προσληφθούν μέσα από την προκήρυξη που θα εκδοθεί, γιατί βαθμολογείται η εμπειρία, την οποία απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια».

Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 2 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


«Ομπρέλα Προστασίας» σε περίπου 500.000 ανέργους ανοίγει η κυβέρνηση με το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θα παρέχεται περίθαλψη σε ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα έχουν πρόσβαση σε γιατρούς, νοσοκομεία και παροχές φαρμάκων μέχρι και τέσσερα χρόνια, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης που θα έχουν και την ηλικία τους. Επιπλέον με τη ρύθμιση αυτή θα στηριχθούν για πρώτη φορά και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έκλεισαν την επιχείρησή τους και δεν μπορούν να καλύψουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η επεξεργασία της ρύθμισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να προχωρήσει με την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή και να ξεκινήσει το πρόγραμμα εντός του έτους.

Πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό έρχεται σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία να ανακουφίσει αυτούς που πλήττονται από την οικονομική κρίση, παρέχοντας για πρώτη φορά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανέργους, οι οποίοι είτε δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Η κοινωνική πρόνοια υπήρχε ανέκαθεν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ατζέντας του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια ευθεία παρέμβαση υπέρ εκείνων που έχασαν την εργασία τους και κατ’επέκταση την ασφαλιστική τους κάλυψη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο βασικό αγαθό που είναι η υγεία, ενώ παράλληλα να αναζητούν νέα εργασία.Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 1 Νοε 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ