- banner1Είναι γνωστά τα προβλήματα των αγροτών, αλλά και οι αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος που επιτρέπουν ανισότητες και αδικίες και οδηγούν σε συρρίκνωση το αγροτικό εισόδημα. Οι χαμηλές τιμές για τους παραγωγούς στα αγροτικά προϊόντα, το μεγάλο κόστος παραγωγής, ο πολυτεμαχισμός της γης, η πλημμελής οργανωτική υποδομή, η δημιουργία αγροτών δύο ταχυτήτων, δοκιμάζουν τις αντοχές του αγροτικού κόσμου.

Συνεπώς, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που να συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και κυρίως με την ανάγκη των αγροτών για μία ποιοτική και ανταγωνιστική γεωργία, που θα διασφαλίζει εισόδημα και συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εξαγγείλει μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων η πρώτη που έρχεται προς συζήτηση στο κοινοβούλιο είναι η δημιουργία μητρώου αγροτών.

Η σύσταση του, που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και πληροφοριών, περιέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους αγρότες μας καθώς χαρτογραφεί την αγροτική δραστηριότητα ώστε να καθίσταται δικαιότερη η κατανομή των επιδοτήσεων, σωστότερη η διαχείριση του κόστους παραγωγής, αλλά και πιο εφικτή η ανάπτυξη της περιφέρειας μέσα από ουσιαστικές και αποτελεσματικές πολιτικές, που θα σχεδιαστούν με βάση τη γνώση των αγροτικών εκτάσεων και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντικό να καθορίσουμε κριτήρια για τον προσδιορισμό του επαγγελματία αγρότη, βάσει των σύγχρονων δεδομένων και των αναγκών των αγροτών. Βεβαίως, η μείωση στο 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος που θα προέρχεται από την αγροτική δραστηριότητα, ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει αντιδράσεις. Όμως, η ελαστικότητα αυτή είναι επιβεβλημένη αφενός από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγροτική οικονομία και αφετέρου από λόγους κοινωνικούς καθώς η πολυαπασχόληση, λόγω των μικρών κλήρων και των χαμηλών αγροτικών εισοδημάτων, περιορίζει υπέρμετρα τον αριθμό των επαγγελματιών αγροτών.

Πέραν όμως, της κοινωνικής και οικονομικής αναγκαιότητας που επιβάλλουν την πολιτική αυτή επιλογή, τα στοιχεία που θα περιληφθούν στο μητρώο θα αποτελέσουν σημαντικό μοχλό πίεσης και όπλο της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις της για την μετά το 2013 ΚΑΠ εποχή. Και παράλληλα, τα στοιχεία αυτά θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων κατά τόπους εθνικών και κοινοτικών πολιτικών και την ταυτόχρονη αναδιοργάνωση του αγροτικού χώρου με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά.

Σήμερα, στην εποχή των καταιγιστικών εξελίξεων, η ελληνική αγροτιά έχει ανάγκη να στρέψει το βλέμμα στο μέλλον. Χωρίς μητρώο αγροτών καμία στρατηγική ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και της υπαίθρου δεν θα είναι δυνατή, καθώς δεν θα μπορούμε να εφαρμόσουμε με τρόπο δίκαιο, αξιόπιστο και διαφανή τα εθνικά μας μέτρα, τις συμπληρωματικές μας δράσεις, αλλά και τις διαρθρωτικές μας πολιτικές σε κάθε τομέα που αφορά τον έλληνα αγρότη.

Χρέος μας λοιπόν, είναι να ξεφύγουμε από τη λογική του παρελθόντος και να βάλουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η αγροτική μεταρρύθμιση. Και το μητρώο αγροτών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτήν την προσπάθεια.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 30 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΣύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών κ.Δημήτρης Ρέππας στη Βουλή, το όργιο της κακοδιαχείρισης και της σπατάλης που επί πεντέμισι χρόνια κυριάρχησε σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, βρίσκει το χαρακτηριστικό του παράδειγμα στον ΟΣΕ.

Τόσο το ύψος των ζημιών και των ελλειμμάτων του που ανέρχονται στα 11 δις ευρώ σήμερα (από 3,5 δις το 2004) όσο και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν, αποδεικνύουν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση αφενός δεν είχε σχέδιο για την ανάπτυξη του οργανισμού και αφετέρου ότι επέτρεψε να επικρατήσουν σε αυτόν η ασυδοσία και η ατιμωρησία. Έτσι ο ΟΣΕ περιορίστηκε στο δραματικό 1,3% των εκτελούμενων εμπορευματικών μεταφορών, οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί διαλύθηκαν και οι εργολαβίες του αντιμετώπιζαν τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση τους λόγω έλλειψης πόρων.

Στον αντίποδα της απαξίωσης του ΟΣΕ από την προηγούμενη κυβέρνηση (που είτε αδυνατούσε να εκπονήσει και να εφαρμόσει έναν συγκροτημένο σχεδιασμό για την διαχείριση και εξυγίανση του, είτε συνειδητά οδηγούσε τον οργανισμό στο ξεπούλημα με την μέθοδο της «Ολυμπιακής»), η σημερινή κυβέρνηση έχει να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο, με στόχο σε μία τριετία ο ΟΣΕ να βρίσκεται επιτέλους «εντός τροχιάς», με ελεγχόμενα κόστη και αναπτυξιακές δράσεις. Και αυτό πετυχαίνεται με τους εξής τρόπους:

  • Με την διαρκή βελτίωση στις απορροφήσεις κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση των έργων του.
  • Και με την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, που περιλαμβάνει: Τη νέα δομή του ομίλου με ξεκάθαρες αρμοδιότητες για κάθε εταιρία του. Νέο σύγχρονο οργανόγραμμα και Γενικό Κανονισμό. Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού του. Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Την εκπόνηση ενός σύγχρονου και αναπτυξιακού επιχειρησιακού σχεδίου. Επανασχεδιασμό δρομολογίων και τιμολογιακής πολιτικής ώστε να λειτουργεί ο όμιλος με όρους ανταγωνιστικούς, και παράλληλα κοινωνικούς και δημοσιονομικούς.

Για εμάς στην Κορινθία, που ο ΟΣΕ αποτελεί σημαντικό κρίκο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, η ουσιαστική προσπάθεια εξυγίανσης του, που πρόκειται να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Χωρίς αμφισβήτηση, η απαξίωση των τελευταίων ετών δυσχεραίνει την προσπάθεια να μετατραπεί ο ΟΣΕ από «νύφη που κανένας δεν θέλει» σε έναν οργανισμό που θα λειτουργεί με όρους σύγχρονους και ανταγωνιστικούς. Όμως, έχουμε και την πολιτική βούληση και την σύγχρονη αντίληψη να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μπει επιτέλους ο ΟΣΕ σε τροχιά ορθολογισμού και ανάπτυξης.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 28 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΤο αιματηρό τυφλό χτύπημα των τρομοκρατών στην καρδιά της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε σε ολόκληρη την κοινωνία σοκ και αποτροπιασμό, αλλά και βαθιά οδύνη για τον χαμό ενός έντιμου και αξιόλογου αστυνομικού.

Η νέα γενιά των τρομοκρατών απαλλαγμένη από κάθε ιδεολογικό υπόβαθρο και με μοναδικό στόχο τον φόβο, σχεδιάζει επιθέσεις και σπέρνει βόμβες που δεν ξεχωρίζουν θύματα: από τον μικρό μετανάστη Αφγανό μέχρι τον υπασπιστή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθώς για τους τρομοκράτες η ανθρώπινη ζωή είναι αναλώσιμη και ασήμαντη.

Πέρα από τα κρίσιμα ερωτήματα που έχουμε όλοι για την πορεία της φονικής βόμβας μέχρι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι έλληνες πολίτες βρίσκονται απέναντι σε κάθε ενέργεια που πλήττει τη δημοκρατία και την ομαλότητα και επιδιώκει την ανομία και τη βία.

Αν οι αδίστακτοι τρομοκράτες νομίζουν ότι μπορούν να μετατρέψουν σε δίψα για αίμα την αγωνία των πολιτών για να ανακάμψει η χώρα και να ακυρώσουν τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, απατώνται πλάνη οικτρά!

Δεν φοβόμαστε άνανδρους δολοφόνους. Σε πείσμα τους, ο αγώνας για να δημιουργήσουμε μια πιο ασφαλή και πιο δίκαιη κοινωνία θα συνεχιστεί και τελικά θα δικαιωθεί.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 25 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΗ αρμόδια Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα. Λούκα Κατσέλη αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα δύο προγράμματα πράσινης επιχειρηματικότητας «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινη Υποδομή 2010», μέχρι και τις 23 Ιουλίου.

Η υποβολή αίτησης στα «πράσινα» αυτά προγράμματα θα γίνεται ηλεκτρονικά στους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr , ενώ η χρηματοδότηση τους προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η δε, διαδικασία αξιολόγησης - γνωμοδότησης των προτάσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 50 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής φακέλου υποψηφιότητας.

Ειδικότερα, στόχοι των προγραμμάτων «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινη Υποδομή 2010» είναι να χρηματοδοτηθούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης, της διάθεσης αποβλήτων, της μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων, της κατασκευής προϊόντων και συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον, της εξοικονόμησης ενέργειας και της εγκατάστασης μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν τους πυλώνες για την πράσινη ανάπτυξη που θέλουμε και που μπορεί να συμβάλει στη διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και θα αποτελέσει επένδυση για το μέλλον των επιχειρήσεων.

Κυρίως όμως, θα δημιουργήσει μια νέα γενιά επιχειρηματιών που θα ασχοληθούν με το περιβάλλον και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, σε έναν τομέα που φιλοδοξούμε να αποτελέσει σε βάθος χρόνου συγκριτικό πλεονέκτημα μιας δυναμικής εθνικής οικονομίας.

Από το Γραφείο Τύπου
της βουλευτού Ν.Κορινθίας, κ.Κατερίνας Φαρμάκη- Γκέκη

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 23 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΕδώ και χρόνια διεξάγεται μια διαρκής συζήτηση μεταξύ των θεσμικών παραγόντων της Κορίνθου για το πώς θα μπορούσε καλύτερα το λιμάνι να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης και την οικονομική της ανάπτυξη. Με άλλα λόγια για το πώς θα αλλάξει η εμπορική χρήση του λιμανιού, που φυσικά αν διατηρηθεί, καθιστά κάθε συζήτηση περιττή και άνευ αντικειμένου.

Είναι γεγονός ότι η συνεχώς αυξανόμενη εμπορική χρήση του λιμανιού της Κορίνθου, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον οικιστικό ιστό της πόλης, καθώς λόγω του χαρακτηρισμού του από το 2008 ως «εθνικής σημασίας» για την εξυπηρέτηση της Αττικής και του Ασπροπύργου, έχουν αυξηθεί τα οχηματαγωγά πλοία που ελλιμενίζονται σε αυτό υπερβαίνοντας την φέρουσα ικανότητα του.

Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την κατεύθυνση στην οποία θα αξιοποιηθεί καλύτερα το λιμάνι αυτό, ενώ οι εξελίξεις είτε μας προλαβαίνουν είτε ακόμα και μας προσπερνούν.

Τελευταία, τα γεγονότα αποκλεισμού του λιμανιού από απεργούς ναυτεργάτες της ΠΝΟ καθώς και η ανάγκη κατασκευής της γέφυρας του Ξηριά στην οδό Αποστόλου Παύλου, έφεραν στην επικαιρότητα το λιμάνι της Κορίνθου και παρακίνησαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να δείξει ενδιαφέρον, ορίζοντας επανειλημμένες συναντήσεις ώστε να διεξαχθεί μια ευρεία και υπεύθυνη συζήτηση για το μέλλον του και να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις από όλους τους υπεύθυνους θεσμικούς παράγοντες.

Εντούτοις, αντί να εκμεταλλευθούμε το ενδιαφέρον αυτό της Πολιτείας και να αδράξουμε την ευκαιρία, η συγκεκριμένη προσπάθεια υπονομεύθηκε με πρόφαση τυπικότητες.

Χωρίς αμφιβολία το ζήτημα της αξιοποίησης του λιμανιού αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την ανάπτυξη ολόκληρης της Κορινθίας. Και για την επίλυση του δεν αρκεί φυσικά να γκρινιάζουμε για την παρούσα κατάσταση. Ιδίως σήμερα, έχουμε μια χρυσή ευκαιρία για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα αυτό, καθώς και προτάσεις υπάρχουν, αλλά και το αρμόδιο υπουργείο έχει την διάθεση να υπάρξει διάλογος και να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ήδη στις 6 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, με σκοπό να σχεδιάσει και να εισηγηθεί το επόμενο σχέδιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών της χώρας. Και είναι μοναδική ευκαιρία για το λιμάνι μας να ενταχθεί σε αυτόν τον σχεδιασμό και να ληφθούν αποφάσεις, που θα επηρεάσουν όχι μόνο την πόλη της Κορίνθου αλλά και την ανάπτυξη ολόκληρου του νομού.

Συνεπώς, τώρα μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία και πρέπει όλοι να κάνουμε τις επιλογές μας με υπευθυνότητα και σύνεση.

Και επιτέλους να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον προς όφελος των Κορίνθιων ή εάν θα εγκλωβιστούμε σε ανέξοδες καταγγελίες και προσχηματικές γκρίνιες.

Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 22 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΤα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Σαββατοκύριακο την περιοχή της Νεμέας, πυροδότησαν για μια ακόμα φορά την συζήτηση για τον τρόπο και τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των αποζημιώσεων.

Οι παραγωγοί που βλέπουν τις καλλιέργειες τους να καταστρέφεται και το εισόδημα τους να πλήττεται, με αγωνία ασκούν έντονες πιέσεις παντού προκειμένου να αποζημιωθούν, αλλά και δέχονται ανέξοδες υποσχέσεις από πολιτευόμενους και πολιτευτές για «κατόπιν ενεργειών τους» παρεμβάσεις.

Όλοι γνωρίζουμε την πρακτική που ακολουθούσαν ορισμένοι στο παρελθόν, οι οποίοι προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να παρακάμψουν το ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών και καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, προς όφελος συγκεκριμένων «ημέτερων», ώστε να επωφεληθούν μεγαλύτερων αποζημιώσεων από αυτές που δικαιούνταν ανάλογα με τα στρέμματα τους και τις ζημιές που είχαν υποστεί.

Το λυπηρό είναι ότι και σήμερα, παρόλη την προσπάθεια που γίνεται, ορισμένοι συνεχίζουν να επιμένουν στο παρελθόν και να προστρέχουν σε αυτές τις πελατειακές πρακτικές που τόσο έχουν ζημιώσει τους αγρότες και οι οποίες είναι κατ΄ εξοχήν υπεύθυνες:

  • για την εμπέδωση από τους αγρότες της ζημιογόνας νοοτροπίας της σε κάθε περίπτωση άκοπης, εύκολης και ανεξέλεγκτης είσπραξης αποζημιώσεων «βρέξει-χιονίσει»
  • για την διαιώνιση ενός ξεπερασμένου αγροτικού μοντέλου, που εμποδίζει τους αγρότες να ασχοληθούν δημιουργικά με τις καλλιέργειες τους, με τη βελτίωση της παραγωγής τους και με την καλύτερη οργάνωση της προώθησης των προϊόντων τους και
  • για τον μαρασμό του ΕΛΓΑ που αναγκαζόταν να λαμβάνει δάνεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους αγρότες που διεκδικούσαν αποζημιώσεις αναντίστοιχες με τις πραγματικές ζημιές τους και έτσι οδηγήθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο.

Φυσικά η νοοτροπία αυτή –με την οποία πολιτεύτηκαν και συνεχίζουν να πολιτεύονται ορισμένοι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας- είναι δύσκολο να ξεριζωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη, παρ’ όλες τις ανυποχώρητες δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για πλήρη διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής και για την οικοδόμηση ενός αξιόπιστου ΕΛΓΑ, απελευθερωμένου από τα βαρίδια της κακοδιαχείρισης, της σπατάλης και των πελατειακών διευθετήσεων.

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για τους αγρότες μας και για την δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας, είναι απαραίτητο να γίνει κοινή συνείδηση ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, συγχρόνως με την ασφάλιση του φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου, πρέπει να γίνονται με τρόπο δίκαιο, έντιμο και ξεκάθαρο.

Και αυτό είναι το αυτονόητο σε μια κοινωνία που σέβεται τους πολίτες της και το δημόσιο χρήμα.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 21 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΤέλος στην ανασφάλεια των εποχικών πυροσβεστών βάζει η κυβέρνηση με την σταδιακή μονιμοποίηση τους.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ.Σπύρος Βούγιας, απαντώντας στις 17/6/2010 σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα επιλυθεί με τρόπο οριστικό το πρόβλημα των εποχικών πυροσβεστών, με τη ένταξή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα από το 2011 σταδιακά.

Και είναι φανερό, ότι η εξέλιξη αυτή θα βελτιώσει και την αποτελεσματικότητα του έργου τους, αλλά και την καλύτερη οργάνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς θα επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός και μεγαλύτερο πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ του προσωπικού της.

Ο κ.Βούγιας διευκρίνισε ότι οι υπάρχουσες σήμερα 3820 κενές οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος μπορούν να καλυφθούν από το εποχιακό προσωπικό δασοπυρόσβεσης υπό ορισμένες σταθερές προϋποθέσεις, όχι μόνο για να αποκατασταθούν εργασιακά οι επί χρόνια απασχολούμενοι εποχιακά, αλλά και για να ενισχυθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία με ήδη έμπειρο προσωπικό.

Ο κ.υφυπουργός τόνισε ότι η ρύθμιση για το εργασιακό καθεστώς των 5.500 εποχιακών δασοπυροσβεστών θα ενταχθεί σε πολυνομοσχέδιο που σύντομα θα καταθέσει στη Βουλή το αρμόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ώστε να απορροφηθούν οι εποχιακοί δασοπυροσβέστες σταδιακά μέσα στα επόμενα 2 ή 3 χρόνια με τρόπο λογικό, ασφαλή και δίκαιο και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Η πρόσληψη τους θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού διαγωνισμού, ο οποίος θα γίνει άπαξ και δεν θα επαναληφθεί. Οι προσλήψεις θα γίνουν από τον ενιαίο πίνακα κατάρτισης, ενώ η εκπαίδευση των δασοπυροσβεστών θα είναι ολιγόμηνη δεδομένου του ότι έχουν ήδη την απαιτούμενη εμπειρία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι το κράτος αυτήν την στιγμή ναι μεν φαίνεται ότι τους αποκαθιστά εργασιακά, αλλά το κάνει αυτό και με πολύ σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, καθώς προσλαμβάνει ήδη έμπειρο προσωπικό που δεν απαιτεί πολύμηνη εκπαίδευση.

Τέλος στις προθέσεις του υπουργείου είναι να μην ξαναπροσληφθούν εποχικοί δασοπυροσβέστες, ώστε να μην υπάρξει νέα γενιά εποχικών ομήρων συμβασιούχων.

Χωρίς αντίρρηση, η υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών θα επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα στους κόλπους του Πυροσβεστικού Σώματος, που επί 12 χρόνια ταλαιπωρεί 5.500 ανθρώπους και τις οικογένειες τους και δίνει την ευκαιρία στην Ελληνική Πολιτεία να δείξει το κοινωνικά δίκαιο και έντιμο πρόσωπο της.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 18 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postTο αγροτικό ζήτημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο ιδεολογικών διαφορών και κομματικής διαμάχης.

Είναι πρωτίστως θέμα αναπτυξιακό για την χώρα και τους ίδιους τους αγρότες και δευτερευόντως θέμα διαχείρισης.

Ένα τέτοιο ζήτημα διαχείρισης είναι και τα ΤοΚΑΑ [τοπικά κέντρα αγροτικής ανάπτυξης ] που διαφήμισαν τις καλές προθέσεις της ΝΔ ως κυβέρνησης προς τους αγρότες, αποδείχθηκαν όμως ότι αλλού στόχευαν .

Αν και τα ΤοΚΑΑ στόχευαν στην περιφερειακή ενημέρωση των αγροτών και όλων των εμπλεκόμενων στην αγροτική οικονομία, αν και προσλήφθηκαν 403 άτομα για την στελέχωσή τους, αν και δαπανήθηκαν 940 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό των 55 ΤοΚΑΑ σε όλη την Ελλάδα, αν και το ετήσιο κόστος λειτουργίας τους έφθανε τα 7 εκατομμύρια ευρώ (μισθοί συν τα λειτουργικά έξοδα), εντούτοις, δεν εκπλήρωσαν κανέναν από τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν, δεν είχαν αντικείμενο, δεν εξέδωσαν κανένα έγγραφο και δεν υπήρξε κανένα ίχνος οδηγίας του υπουργείου προς αυτά!

Σαφώς και η απαξίωση αυτή δεν αποτελεί επιλογή των υπαλλήλων τους, ανεξάρτητα με τον τρόπο που προσλήφθηκαν. Για τον λόγο αυτό, η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ δεσμεύθηκε επίσημα ότι με την κατάργηση των ΤοΚΑΑ οι υπάλληλοι αυτοί θα στελεχώσουν άλλες υπηρεσίες του υπουργείου, αποκεντρωμένες σε νομούς και περιφέρειες.

Με τον τρόπο αυτό το ΥΠΑΑΤ επέλεξε και να εξοικονομήσει χρήματα, αλλά και να αξιοποιήσει καλύτερα το προσωπικό των ΤοΚΑΑ –που αποτελείται κυρίως από πτυχιούχους τεχνοκράτες- σε υπηρεσίες και σε καθήκοντα πιο κοντά στα προσόντα τους, καθώς πρόθεση της κυβέρνησης γενικότερα και του υπουργείου ειδικότερα είναι και το συμμάζεμα του μεγάλου κόστους του δημόσιου τομέα και η καλύτερη δυνατή αναδιάταξη του προσωπικού του.

Πάντως, είναι σημαντικό ότι η κατάργηση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ, η οποία περιλαμβάνει αφενός την πραγματική στήριξη της αγροτικής οικονομίας μέσω περιφερειακών σχημάτων (όπως με τη σύσταση των γραφείων αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο Δήμου) και αφετέρου την αναδιάρθρωση του ίδιου του Οργανισμού λειτουργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να είναι εκσυγχρονισμένος, να χρησιμοποιεί καλύτερα το προσωπικό και να ανταποκρίνεται αποδοτικότερα στις σημερινές πολιτικές.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αναδιατάξει τον δημόσιο τομέα με ορθολογικό τρόπο, ώστε να είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός . Στοιχεία που έλειψαν από την διακυβέρνηση της χώρας τα περασμένα χρόνια.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς πολυλογίες και υποσχέσεις, αλλά με τρόπο μεθοδικό και οργανωμένο προχωράει το δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα. Το φράγμα του Ασωπού υπεγράφη και μαζί με αυτό αρδευτικά έργα 550,000,000 ευρώ από το ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ. Τα μέτρα ΟΠΑΧ ΚΑΙ LEADERS με 1,20 δις ε για τα επόμενα δύο χρόνια ήδη τρέχουν ,το πρόγραμμα νέων αγροτών επίσης ,η εξισωτική αποζημίωση για το 2010 ,αφού πρώτα αποπληρώθηκαν τα έτη 2007 – 2008 και 2009. Πέραν αυτών ,σε θεσμικό πλαίσιο έχει κατατεθεί στην βουλή το νομοσχέδιο για το μητρώο αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων και το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ . Οι προτάσεις του Υπουργείου στοχεύουν όχι μόνο να μπορούν οι αγρότες να ασκούν το επάγγελμά τους με αξιοπρέπεια, αλλά και να κάνουν ανταγωνιστική την ελληνική οικονομία.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΗ γη αποτελεί το πεδίο που ο άνθρωπος δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Δυστυχώς, τα ακραία κλιματικά φαινόμενα που αυξάνονται στην εποχή μας, αλλά και η ανθρώπινη απροσεξία και επιπολαιότητα μετατρέπουν όλο και περισσότερα εύφορα εδάφη σε έρημο. Σε αυτήν την μαραζωμένη γη, είναι αφιερωμένη η 17η Ιουνίου… Για να μας θυμίζει ότι η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την εξαφάνιση της χλωρίδας και της πανίδας, ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, αλλά και τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Σήμερα το φαινόμενο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, προκαλώντας εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών και πλημμύρες.

Αλλά και στην Ελλάδα το ένα τρίτο των εδαφών κινδυνεύει σοβαρά από ερημοποίηση. Σε αυτό έχουν συμβάλλει σε υπερθετικό βαθμό και οι καταστροφικές πυρκαγιές που κάθε καλοκαίρι κατατρώνε τα ελληνικά δάση, αλλά και η ανυπαρξία κατάλληλων έργων για την διαχείριση των υδάτινων πόρων από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις, έτσι ώστε να μην χάνονται άσκοπα τεράστιες ποσότητες νερού.

Συνεπώς, δεν φτάνει μόνο να διακηρύσσουμε ότι η χώρα μας είναι μια από τις 200 χώρες που συμμετέχουν στις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης αυτού του φαινομένου μέσω του ΟΗΕ.

Πρέπει και να συνειδητοποιήσουμε ότι η ερημοποίηση αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την εθνική και περιφερειακή μας σταθερότητα.

Αν μη τι άλλο, χρειάζεται αναθεώρηση των γεωργικών πρακτικών μας καθώς και του τρόπου διαχείρισης των υδάτινων πόρων μας. Πιο αποτελεσματική χρήση του νερού και οικονομική στήριξη της βιώσιμης γεωργίας. Αλλαγή των παγκόσμιων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. Μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου μέσω των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας με κάθε τρόπο. Και άλλα πολλά… που ευτυχώς, φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιήσει η Πολιτεία σήμερα καθώς οι νομοθετικές προσπάθειες και η κινητικότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι διαρκείς σε αυτήν την κατεύθυνση.

Τελικά, αυτό που μένει είναι ο έμπρακτος σεβασμός μας στη γη που μας θρέφει. Αν η γη σταματήσει να παράγει και δεν μπορεί να συγκρατήσει την βλάστηση, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μέλλον. Δεν είναι μόνο η γεωργία, δεν είναι μόνο οι υδροβιότοποι και τα οικοσυστήματα… Είναι συνολικά η ποιότητα ζωής που μπορούμε και πρέπει να κατακτήσουμε, με ευρύτερο σχεδιασμό, συγκεκριμένες αποφάσεις και συντονισμένες «πράσινες» παρεμβάσεις. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα μας και από αυτήν την «κόκκινη γραμμή» κινδύνου.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας


Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 16 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΔεν είναι τυχαίο που σήμερα οι πολίτες αμφισβητούν, δυσπιστούν και κατακρίνουν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα με ό,τι αυτό εκφράζει και ό,τι αυτό κατά καιρούς παρήγαγε.

Η υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, συνετέλεσε κατά πολύ σε αυτό, καθώς υπήρξε η κυρίαρχη αφορμή για την αμφισβήτηση αφενός του πολιτικού συστήματος και αφετέρου του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

Στην ουσία, το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου και των ανταλλαγών πέριξ της λίμνης Βιστωνίδας υπήρξε η ακριβής αποτύπωση μιας χώρας σε πλήρη διάβρωση, όπου διοικητικές πράξεις εκδίδονταν με πρωτοφανή προχειρότητα, οι μηχανισμοί ελέγχου υποτάσσονταν σε «άνωθεν εντολές» και όπου άτομα υπεράνω πάσης υποψίας διαπλέκονταν αρμονικά, με κοινό στόχο την διασπάθιση του δημοσίου πλούτου.

Το δίχως άλλο, από την μέχρι τώρα έρευνα της πολύκροτης αυτής υπόθεσης προκύπτουν σοβαρά πολιτικά ζητήματα, όπως:

1ον Η λήψη αποφάσεων με τρόπο, που σίγουρα δεν υπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον και μείωνε τη δημόσια περιουσία προς όφελος τρίτων, συνιστούσε αναμφισβήτητα κατάχρηση εξουσίας και απιστία, με τελική ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο, από τη διαδικασία των ανταλλαγών.

2ον Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι είχε στηθεί ένα γαϊτανάκι οικονομικών συμφερόντων γύρω από τη Μονή Βατοπεδίου, κάτι που οι τότε κυβερνητικοί παράγοντες όφειλαν να διερευνήσουν, αλλά δεν το έκαναν. Και αυτό αποτελεί πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς με την ανοχή τους επέτρεψαν ένα όργιο παράνομου πλουτισμού.

3ον Σίγουρα η ιστορία του Βατοπεδίου δεν μπορεί να εκτυλίχθηκε από μόνη της. Συνολικά το πλέγμα των πιέσεων, των δοσοληψιών, των ανταλλαγών, των χρυσόβουλων και των νομικών διεκδικήσεων, όλα μαζί υπηρετούσαν μια συγκεκριμένη λογική, ένα προσχεδιασμένο πλάνο άνωθεν, που επέβαλε στους συνήθως αργοκίνητους κρατικούς μηχανισμούς, πρωτοφανή ταχύτητα.

Τα συμπεράσματα αυτά που προκύπτουν αβίαστα από τις 126 σελίδες του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν μπορεί να μείνουν χωρίς συνέχεια. Δεν αρμόζει να θαφτούν κάτω από το χαλί, την ώρα που οι πολίτες ζητούν επίμονα την απόδοση ευθυνών και την τιμωρία όσων δεν στάθηκαν στο επίπεδο του αξιώματος τους και του χρέους τους απέναντι στους πολίτες.

Αν έχουμε αντιληφθεί τα αδιέξοδα μας, αν θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια διαφορετική Ελλάδα που θα λειτουργεί με νομιμότητα, με λογοδοσία, με έλεγχο, με διαφάνεια, με δικαιοσύνη, πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος.

Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα που διακυβεύεται με την υπόθεση Βατοπεδίου.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 15 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΣήμερα, που οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα του παρελθόντος διαδέχονται η μια την άλλη, οι πολίτες αισθάνονται όλο και πιο προδομένοι, όλο και πιο αγανακτισμένοι, όλο και πιο αβέβαιοι για το μέλλον της προσπάθειας που τώρα γίνεται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό βέβαια είναι κατανοητό… Ποιος θα μπορούσε να πει το αντίθετο; Ακόμα και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός της χώρας, κ.Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος βρέθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εχθές σε μια πορεία προς τον λαό, συνηγορεί σε αυτό.

Αυτό που πραγματικά θαύμασα στον πρωθυπουργό ήταν το θάρρος του και η πολιτική του δύναμη, η πίστη του στις αλλαγές που πρέπει να κάνει για το καλό της χώρας. Στη δίνη μιας θυελλώδους πολιτικοοικονομικής συγκυρίας και μιας δημοσιονομικής κατάστασης που απαιτεί σκληρότητα και αποφασιστικότητα, ο πρωθυπουργός τολμά να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες. Δεν παρίσταται απλά, όπως γινόταν στις αξιολησμόνητες εποχές της Καραμανλικής παντοκρατορίας. Αντίθετα, είναι παρών στην κοινωνία, συνομιλεί με τους πολίτες, ακούει τους θεσμικούς φορείς.

Και το κυριότερο: Δεν κρύβεται πίσω από την ψεύτικη εικόνα μιας επίπλαστης Ελλάδας, δεν σπρώχνει κάτω από το χαλί, δεν υποκρίνεται ότι όλα είναι καλά ή ότι όλα όσα γίνονται είναι πάντοτε τέλεια. Κάνει αυτό που λένε οι νέοι μας: «το ψάχνει» γιατί το στοίχημα της Νέας Ελλάδας που πρέπει να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του παρελθόντος δεν είναι μόνο εθνικό. Είναι και παγκόσμιο, καθώς όλα τα μάτια στρέφονται στις δικές μας προσπάθειες, παρατηρούν τις δικές μας κινήσεις και σημειώνουν κάθε βελτίωση ή αδυναμία μας.

Ο Γ.Παπανδρέου μας άκουσε όλους κατά την επίσκεψη του στην Τρίπολη. Δεν βρίσκεται στο θρόνο του, δεν περιβάλλεται από τη μοναξιά της εξουσίας. Αν μη τι άλλο, η πίστη του στις ιδέες και στις αξίες του ΠΑΣΟΚ, της αλλαγής, ενός καλύτερου αύριο για όλους τους πολίτες και όχι για τους ευνοημένους μιας οικονομικής και κοινωνικής ελίτ, τον ξεχωρίζουν από τα πρότυπα πρωθυπουργού που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και αποτελούν εγγύηση ότι θα προσπαθήσει για το καλύτερο και ότι δεν θα αφήσει τα επίμονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα να μας καθηλώσουν στο χθες. Και γι’ αυτό αποτελεί το παράδειγμα για όλους μας.

Κατερίνα Φαρμάκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 11 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΦαίνεται ότι απέδωσε η πρωτοβουλία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου να καλέσουν την Υπουργό Οικονομίας, κυρία Κατσέλη και εκπροσώπους των φορέων του εμπορίου σε μια ευρεία συζήτηση για την ακρίβεια στην αγορά.

Από την πρωτοβουλία αυτή –στην οποία συμμετείχε και τοποθετήθηκε και η βουλευτής ΠΑΣΟΚ του Νομού Κορινθίας, κ.Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη- προέκυψαν αισιόδοξα μηνύματα για τους καταναλωτές και τη μείωση των τιμών.

Μετά την αρχική εισήγηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις στρεβλώσεις της αγοράς, που περιορίζουν περαιτέρω την καταναλωτική δύναμη των πολιτών, εμποδίζουν τη λειτουργία του ανταγωνισμού και ευνοούν την δημιουργία μονοπωλίων, τοποθετήθηκε η κυρία Κατσέλη, η οποία ανήγγειλε:

· Την κατάθεση τις επόμενες ημέρες αγορανομικής διάταξης που θα βάζει τάξη στις άναρχες πρακτικές προώθησης των προϊόντων με πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών και περιορισμό του χρόνου διενέργειας των προσφορών

· Την τροποποίηση εντός των επόμενων ημερών του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα με στόχο την εξυγίανση των ενδιάμεσων διαδικασιών που προηγούνται της άφιξης των προϊόντων στο ράφι.

· Την διευκόλυνση διεκδίκησης αποζημιώσεων από τους θιγόμενους από παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και τη δεσμευτικότητα για τα πολιτικά δικαστήρια των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δέχονται παράβαση.

· Την ενίσχυση των δυνατοτήτων παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην λειτουργία της αγοράς με την αναμόρφωση του αντιμονοπωλιακού νόμου 703/77.

Σε αντίθεση με την πρακτική της εγκατάλειψης της αγοράς στις εναρμονισμένες πρακτικές των μεγάλων εταιριών εν ονόματι ενός «ανταγωνισμού» που δεν λειτουργούσε στην πράξη ποτέ (προσφιλή τακτική της Νέας Δημοκρατίας), η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να βάλει τάξη στο χάος και θεσμικά αλλά και με ουσιαστικά μέτρα.

Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται χρόνος για να αποδώσουν τα μέτρα αυτά. Κάτι που σαφώς δυσχεραίνεται από την ανάγκη για γρήγορη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και για την πιστή τήρηση του Προγράμματος Σταθερότητας. Όμως, η μάχη της αγοράς πρέπει να πετύχει! Και η συμμετοχή των πολιτών στο καταναλωτικό κίνημα, αλλά και η μετατροπή τους σε ευσυνείδητους καταναλωτές μπορεί να επιταχύνει τα αποτελέσματα των προσπαθειών που γίνονται από την κυβέρνηση.

Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 10 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΤην ώρα που ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα μας ώστε η Ελλάδα να ορθοποδήσει, ορισμένοι επιμένουν να μην αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και να εφαρμόζουν αναχρονιστικές τακτικές που αφενός ζημιώνουν τη χώρα και αφετέρου εξασφαλίζουν μόνο προσωρινά συντεχνιακά οφέλη. Όπως η διατήρηση του καμποτάζ, που διασφαλίζει την εργασία των ελλήνων ναυτικών και περιορίζει την κυκλοφορία κρουαζιερόπλοιων με μη κοινοτική σημαία στα ελληνικά λιμάνια…

Αυτήν την στιγμή τα στοιχεία είναι αμείλικτα! Η ελληνική κρουαζιέρα πνέει τα λοίσθια, αφού το 83% της παγκόσμιας κρουαζιέρας ελέγχεται από 5 μεγάλες ξένες εταιρίες και κατευθύνεται σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία ως επί το πλείστον με πλοία σημαίας μη κοινοτικών χωρών. Όμως από την άλλη πλευρά, η Μεσόγειος τείνει να αντικαταστήσει την Καραϊβική ως πρώτη επιλογή παγκοσμίως στον τομέα της κρουαζιέρας (για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια!).

Άραγε έχουμε την πολυτέλεια για τέτοιες απώλειες; Γιατί επιμένουν κάποιοι να κατευθύνουν την συντριπτική πλειοψηφία των εισπράξεων από τους επιβάτες κρουαζιέρας σε άλλους προορισμούς; Γιατί προσπαθούν με τακτικές παρελθόντος να κρατήσουν δέσμια τη χώρα ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία;

Τα ερωτήματα είναι εύλογα, γι’ αυτό και η κυβέρνηση συνέστησε ειδική επιτροπή για την άρση του καμποτάζ με τη συμμετοχή 18 φορέων της τουριστικής και ναυτικής βιομηχανίας , προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη λύση για τους έλληνες ναυτικούς, που θα είναι όμως, παράλληλα και ωφέλιμη για τον τόπο.

Χωρίς αμφιβολία η Ελλάδα δεν χρειάζεται σήμερα ούτε καταλήψεις, ούτε επεισόδια, που οχυρώνονται πίσω από κομματικές ιδεοληψίες. Οι συνθήκες επιτάσσουν αποφασιστικότητα, τόλμη και παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 9 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΜόλις το Σάββατο καλωσορίσαμε τον αξιότιμο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην Κορινθία, γη των μύθων, γενέτειρα ενός πολιτισμού που ακόμα και σήμερα κρύβει ανεξάντλητους αρχαιολογικούς θησαυρούς στα σπλάχνα της, στον τόπο με τις σπάνιες φυσικές ομορφιές και τους φιλόξενους, δραστήριους και οραματιστές ανθρώπους που διαχρονικά αναζητούν και βρίσκουν τρόπους προόδου και ευημερίας.

Αν μη τι άλλο, η αιτία που υποδεχθήκαμε τον κύριο Παπούλια ήταν τιμητική για το νομό μας: τα εγκαίνια ενός πράσινου μουσείου, του έβδομου κατά σειρά μέλους του δικτύου μουσείων, του νέου Μουσείου Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας.

Εδώ στην ορεινή Κορινθία, όπου ο ημίθεος Ηρακλής εξολόθρευσε τις Στυμφαλίδες όρνιθες, ενταγμένο μέσα σε ένα θεσπέσιο φυσικό τοπίο, με κυρίαρχο σημείο την υδατική λεκάνη της Στυμφαλίας, τη μεγαλύτερη ορεινή υδατική λεκάνη της Πελοποννήσου και το νοτιότερο ορεινό υγροβιότοπο των Βαλκανίων, χτίστηκε το Μουσείο Περιβάλλοντος και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων της Στυμφαλίας.

Πέρα από όσα έχουν ειπωθεί για το νέο «πετράδι» της Κορινθίας, είναι σημαντικό να τονίσει κανείς ότι αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πρότυπο «πράσινου μουσείου», ένα παράδειγμα για την κατασκευή παρόμοιων σε όλη τη χώρα, καθώς η βιοκλιματική σχεδίασή του, τα νέα υλικά και οι νέες τεχνολογίες, που το «γέννησαν» συνιστούν ένα νέο τρόπο κατασκευής δημόσιων κτιρίων, απόλυτα προσαρμοσμένων και ενταγμένων στο φυσικό περιβάλλον.

Άλλωστε ως αναγνώριση του ότι το κτίριο όπου στεγάζεται το «πράσινο αυτό μουσείο» μας δίνει το στίγμα για το μέλλον και το παράδειγμα μιας νέας νοοτροπίας δίκαια διακρίθηκε με ειδική μνεία στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008 του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Χωρίς άλλο, τα χαρακτηριστικά που διαθέτει το απόλυτα αρμονικά δεμένο με το περιβάλλον νέο μουσείο το καθιστούν έναν ελκυστικό πόλο έλξης για όλους εκείνους που θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προβάλλοντας εκθέματα που σχετίζονται με τα παραδοσιακά επαγγέλματα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ευαισθητοποιώντας για το περιβάλλον και το οικοσύστημα της Στυμφαλίας.

Και είναι φανερό ότι με την ιδιότητα του αυτή διαθέτει όλα τα στοιχεία για να μετατραπεί σε δυναμικό παράγοντα της τοπικής ανάπτυξης.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 8 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΆραγε πόσο σοβαρό μπορεί να είναι ένα κράτος όταν δεν γνωρίζει πόσους δημόσιους υπαλλήλους έχει, που αυτοί εργάζονται, ποιο ακριβώς έργο παράγουν, τι προσόντα διαθέτουν και πόσο ακριβώς πληρώνονται!

Τον τελευταίο καιρό έρχονται στην επιφάνεια αριθμοί εξωφρενικοί δημοσίων υπαλλήλων σε διάφορους οργανισμούς (πχ. 7.000 στον ΟΣΕ), που εάν ανταποκρίνονται στην αλήθεια μπορεί να καταλάβει εύκολα κάποιος για το πώς φτάσαμε εδώ σήμερα

Και είναι αναμφισβήτητο ότι την ώρα που οι περιστολές στο δημόσιο είναι το λιγότερο αναγκαίες εάν θέλουμε να νοικοκυρέψουμε τα δημοσιονομικά μας, ένας δημόσιος τομέας αχανής και «ανεξερεύνητος», όπου καμία υπηρεσία δεν ξέρει επ’ ακριβώς το σύνολο των υπαλλήλων που διαθέτει καθώς και τα προσόντα τους, αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για την πιστή τήρηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σήμερα λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφασίζει να ξετυλίξει το κουβάρι εφαρμόζοντας την επιχείρηση «Τάξη», η οποία περιλαμβάνει:

-την καταμέτρηση των δημοσίων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους από τις 12-23 Ιουλίου μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής σελίδας απογραφής

-τη δημιουργία προσωπικού μητρώου

-την καταγραφή 74 προσωπικών τους στοιχείων και τον έλεγχο τους

-τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμών μέχρι τον Μάρτιο του 2011, από την οποία θα πληρώνονται εφεξής όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Με το πέρας της διαδικασίας, όχι μόνο οι υπηρεσίες θα γνωρίζουν επακριβώς το ανθρώπινο δυναμικό τους, όχι μόνο το οικονομικό επιτελείο θα επιτύχει δημοσιονομικό όφελος, όχι μόνο θα αρχίσει να μπαίνει τάξη στο χάος του δημοσίου (καθώς θα γίνουν διασταυρώσεις με το Υπουργείο Οικονομικών και τους ασφαλιστικούς φορείς) , αλλά και θα ενισχυθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος, που τόσο ζημίωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις διαδικασίες και στους θεσμούς.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να καταπιαστεί με όλα εκείνα που χρόνια κρύβονταν κάτω από το χαλί! Αν είχε βέβαια, γίνει η αρχή πριν καιρό, στα πλαίσια της περιβόητης πια «επανίδρυσης του κράτους», ίσως να μην είχαμε φτάσει σήμερα ως χώρα στο «και πέντε». Ευτυχώς, σήμερα η διοίκηση του κράτους και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Και το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αλλά και η «απογραφή» των δημοσίων υπαλλήλων είναι δύο μεγάλα βήματα για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κράτους.

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΕίναι γνωστό το πρόβλημα μεταστέγασης του 1ου ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορίνθου καθώς και οι επανειλημμένες προσπάθειες που έχουν γίνει για την εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου μέσα στην πόλη της Κορίνθου από τη Νομαρχία Κορινθίας, η οποία και είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εξεύρεση σχολικής στέγης.

Σήμερα και ύστερα από δύο σχετικές αλλεπάλληλες προκηρύξεις, η Νομαρχιακή Επιτροπή Καταλληλότητας Σχολικών Κτιρίων της Νομαρχίας Κορινθίας φαίνεται ότι βρήκε κάποια λύση. Μάλιστα για το συγκεκριμένο ζήτημα, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου διευρυμένη συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο εμπόδιο, δεδομένου του ότι υπάρχει αυτή η νομική δυνατότητα, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προδιαγραφές του κτιρίου.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η βουλευτής ΠΑΣΟΚ του Νομού Κορινθίας, κ.Κατερίνα Φαρμάκη - Γκέκη δήλωσε:

«Παρακολουθώ με αγωνία, από την περίοδο που ήμουν Νομαρχιακή Σύμβουλος, την προσπάθεια των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου να μεταστεγαστεί το σχολείο σε νέο, κατάλληλο κτίριο.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεθεί μέσα στον οικιστικό ιστό της Κορίνθου κτίριο που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για την στέγαση σχολείου και αυτό να γίνει έγκαιρα, ώστε να προλάβουμε την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Είναι θετικό το ότι σήμερα φαίνεται ότι μπορεί να δοθεί διέξοδος στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με τα παιδιά του 1ου ΕΠΑΛ αναστατωμένα. Εγώ από τη μεριά μου, παρακολουθώ πολύ στενά το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί αφορά ένα κομμάτι της πόλης μας που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα: τη νεολαία μας.»

Από το Γραφείο Τύπου
της Βουλευτού του Ν.Κορινθίας, κ.Κατερίνας Φαρμάκη - Γκέκη

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 4 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΑς φανταστούμε ότι ζούμε σε έναν άλλο πλανήτη…

Όπου δεν θα υπάρχει φαινόμενο του θερμοκηπίου ούτε ραγδαίες κλιματικές αλλαγές, αλλά η κλιματική ισορροπία θα έχει αποκατασταθεί και θα έχει σταματήσει η ερημοποίηση της επιφάνειας της γης.

Όπου η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων θα γίνεται με τρόπο ορθολογικό και βιώσιμο, ώστε να διασφαλίζεται η λελογισμένη χρήση τους και η προστασία της ανθρωπότητας από τη λειψυδρία, αλλά και η σωστή διαχείριση των υδάτων στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης.

Όπου τα τροπικά δάση δεν θα συρρικνώνονται με ρυθμούς τρομακτικούς, αποψιλώνοντας τον πλανήτη από τους πνεύμονες πρασίνου που διαθέτει και αυξάνοντας ετησίως την συνολική ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται παγκοσμίως στην ατμόσφαιρα κατά 25%.

Όπου τα γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα δεν θα έχουν θέσει στο τραπέζι μας και όπου η τεχνολογία θα τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του και όχι της αλόγιστης σπατάλης ενέργειας και πόρων.

Όπου η βιοποικιλότητα θα προστατεύεται αυστηρά και τα οικοσυστήματα θα αποκαταστήσουν την περιβαλλοντική ισορροπία.

Όπου οι εταιρίες θα υπάγονται αγόγγυστα σε σαφείς και ξεκάθαρους διεθνείς κανόνες για την επεξεργασία των λυμάτων τους, την ανακύκλωση και την εν γένει λειτουργία τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Όπου οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα αντικαταστήσουν απρόσκοπτα τις ρυπογόνες (λιγνίτης, λιθάνθρακας, πετρέλαιο) και όπου οι άνθρωποι θα θεωρούν την εξοικονόμηση ενέργειας χρέος τους και όχι περιττή πολυτέλεια.

Όπου ο σεβασμός στο περιβάλλον θα αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας μας και αδιάψευστος μάρτυρας του πολιτισμού μας και οι άνθρωποι δεν θα συμπεριφέρονται με οικολογική ανευθυνότητα, θεωρώντας ότι η φύση έχει ανεξάντλητες δυνατότητες διάσπασης των λυμάτων.

Επειδή όμως, δεν ζούμε σε έναν «άλλο» πλανήτη. Δυστυχώς, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια!

Επειδή έχουμε μόνο έναν πλανήτη, αλλά και πολύ δρόμο να διανύσουμε ως παγκόσμια κοινότητα στο να δημιουργήσουμε εκείνες τις συναινέσεις και τους μηχανισμούς που θα καταστήσουν την προστασία του περιβάλλοντος πυρήνα των πολιτικών και των επιλογών μας…

Επειδή τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανά να αποτρέψουν μεγάλες οικολογικές καταστροφές ….

Επειδή και εμείς στο σπίτι μας, στην Κορινθία έχουμε να αντιμετωπίσουμε «ανοιχτά» περιβαλλοντικά ζητήματα, που απαιτούν το διαρκές ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας…

Για όλους αυτούς τους λόγους και άλλους πολλούς, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δεν μπορεί να έχει μόνο συμβολική σημασία. Αυτό θα ήταν εκτός πραγματικότητας, αλλά και εντελώς λανθασμένο.

Αντίθετα, πρέπει να γίνει το έναυσμα για την επαγρύπνηση των πολιτών σε όλο τον κόσμο, για μια πιο συνειδητοποιημένη αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. Έναυσμα για την ευαισθητοποίηση και εμπέδωση τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο της ανάληψης δράσης για συντονισμένες και αποτελεσματικές περιβαλλοντικές πολιτικές, ακόμα και σε επίπεδο καθημερινότητας.

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι πάνω από όλα στάση ζωής. Όσα ελλείμματα και να υπάρχουν, όσα λάθη και να έχουν γίνει στο παρελθόν, υπάρχει χρόνος. Στο χέρι μας είναι να τον κερδίσουμε!

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Κορινθίας

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 3 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΣυζητήθηκε εχθές η επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού ΠΑΣΟΚ του Νομού Κορινθίας, κ.Κατερίνας Φαρμάκη – Γκέκη προς τον υπουργό Πολιτισμού κ.Παύλο Γερουλάνο με θέμα την παραχώρηση της έκτασης γύρω από το «Ξενία» στην Αρχαία Κόρινθο για την ανέγερση νέου σύγχρονου μουσείου.

Μεταξύ άλλων ο κ.Γερουλάνος σημείωσε ότι η σπουδαιότητα των ευρημάτων που εκτίθενται στο υπάρχον μουσείο της Κορίνθου καθώς και η επισκεψιμότητα του, που το καθιστά το όγδοο σε επισκεψιμότητα μουσείο σε όλη την Ελλάδα, καθιστούν εύλογη την σκέψη για μια μετεγκατάσταση του.

Με την ευκαιρία την παραδοχής αυτής εκ μέρους του κυρίου υπουργού, η κυρία Φαρμάκη τόνισε ότι «τα δείγματα της αρχαϊκής γλυπτικής, οι δύο κούροι που προστίθενται στα σημαντικά ευρήματα που υπάρχουν στο Νομό Κορινθίας και από την κατασκευή του προαστιακού αλλά και από την διαπλάτυνση της εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών, καθιστούν περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ, το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της ΛΖ Εφορίας Αρχαιοτήτων για την κατασκευή ενός νέου μουσείου με τις κατάλληλες αίθουσες, για την έκθεση και την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων.»

Στην συνέχεια η κυρία βουλευτής αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της έκτασης του εγκαταλελειμμένου Ξενία στην Αρχαία Κόρινθο και έθιξε το ζήτημα της χρηματοδότησης της απαραίτητης μελέτης ώστε να έχει σύντομα η Κορινθία ένα νέο σύγχρονο μουσείο αντάξιο της τεράστιας πολιτιστικής κληρονομίας της.

Στην δευτερολογία του ο κύριος υπουργός τόνισε την θετική διάθεση τόσο του υπουργείου όσο και της ΕΤΑ και κατέληξε ότι «αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε είναι να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να δούμε αν το κτίριο αυτό μπορεί να γίνει καταρχήν μουσείο και από κει και πέρα ανάλογα μ’ αυτήν την μελέτη να δρομολογήσουμε οποιαδήποτε άλλη απόφαση της ΕΤΑ εφόσον μπορούμε να διασφαλίσουμε τα χρήματα.»

Μετά δε, το πέρας της συζήτησης σε κατ’ ιδίαν συνομιλία του κ.Γερουλάνου με την βουλευτή Κορινθίας, ο κύριος υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει και την περίπτωση της κατεδάφισης του υφιστάμενου τουριστικού περιπτέρου του Ξενία και στην περίπτωση αυτή της χρηματοδότησης της μελέτης κατασκευής ενός νέου μουσείου, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

Από το Γραφείο Τύπου
της Βουλευτού του Ν.Κορινθίας, κ.Κατερίνας Φαρμάκη - Γκέκη

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 1 Ιουν 2010
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit postΗ επί σχεδόν ένα χρόνο ταλαιπωρία των κατοίκων στα Ίσθμια λόγω της μη λειτουργίας της βυθιζόμενης γέφυρας, έχει κινητοποιήσει εδώ και καιρό την βουλευτή ΠΑΣΟΚ του Νομού Κορινθίας, κ.Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη, η οποία έχει έρθει επανειλημμένως σε επαφή τόσο με την πολιτική ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου Οικονομικών όσο και με τη διοίκηση της ΑΕΔΙΚ, για την άμεση αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Όπως είναι γνωστό, η εν λόγω βυθιζόμενη γέφυρα έκλεισε τον Αύγουστο του 2009 όταν η διαχείριση της διώρυγας ανήκε ακόμα στην Περίανδρος ΑΕ. Τον Φεβρουάριο του 2010, μόλις η ΑΕΔΙΚ ανέλαβε πάλι τη διαχείρισης της διώρυγας, ανέθεσε σε πραγματογνώμονες να εξετάσουν την κατάσταση στην οποία παραδόθηκε η βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια. Η πραγματογνωμοσύνη τους την χαρακτήριζε ως «επικίνδυνη» για την διέλευση οχημάτων αφενός λόγω κατασκευαστικών ατελειών που είχε εξαρχής από την κατασκευή της το έτος 1985 και αφετέρου λόγω ελλιπούς συντήρησης από την εταιρία Περίανδρος ΑΕ των φθορών που είχε υποστεί στα βάθρα στήριξης και στους πασσάλους.

Μετά τον τελευταίο κύκλο επαφών της κυρίας βουλευτού για το συγκεκριμένο ζήτημα, η κυρία Φαρμάκη δήλωσε:

«Πέραν των δικαστικών ενεργειών κατά της εταιρίας Περίανδρος ΑΕ στις οποίες με ενημέρωσε ότι θα προβεί η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ για τα προβλήματα που διαπιστωμένα προέρχονται από την κακή διαχείριση και ελλιπή συντήρηση των υποδομών και του τεχνικού εξοπλισμού της διώρυγας, είναι επείγον να διενεργηθούν άμεσα οι απαραίτητες επισκευές στην εν λόγω βυθιζόμενη γέφυρα προκειμένου να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό στους πολίτες της περιοχής.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει συνταχθεί μελέτη επισκευής της γέφυρας, από την τεχνική υπηρεσία της ΑΕΔΙΚ, η οποία εντός των ημερών θα ελεγχθεί και από τον τεχνικό σύμβουλο της εταιρίας. Οι εργασίες θα προχωρήσουν άμεσα με αυτεπιστασία προκειμένου να παραδοθεί η βυθιζόμενη γέφυρα μέχρι το τέλος του Ιουλίου.

Παρακολουθώ πολύ στενά το συγκεκριμένο ζήτημα και ότι θα βρίσκομαι σε άμεση συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να λήξει το συντομότερο δυνατό η επί ένα σχεδόν χρόνο ταλαιπωρία των πολιτών.»

Από το Γραφείο Τύπου
της Βουλευτού του Ν.Κορινθίας, κ.Κατερίνας Φαρμάκη - Γκέκη

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ