- banner1


Μετά από ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Κορινθίας κα Κατερίνα Φαρμάκη, μαζί με 13 συναδέλφους της βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την κατάχρηση του άρθρου 99 από μεγαλοφειλέτες του δημοσίου, το υπουργείο αναγνώρισε την ανάγκη τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου.
Και αυτό γιατί ενώ το άρθρο 99 ουσιαστικά νομοθετήθηκε προκειμένου να μπουν οι επιχειρήσεις σε μια φάση εξυγίανσης, συγκεκριμένοι μεγαλοφειλέτες – και γνωστά πρόσωπα της οικονομικής ζωής- το χρησιμοποιούν προκειμένου να αποφύγουν τις νομικές συνέπειες της δίωξης τους από τους πιστωτές τους καθώς και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Η τακτική αυτή προκαλεί την οργή των πολιτών που αναγκάζονται να σηκώσουν υπέρμετρα οικονομικά βάρη σε εποχές μεγάλης ύφεσης, ενώ συγκεκριμένοι επιχειρηματίες μονίμως αποφεύγουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη ευχέρεια ως παράθυρο αποφυγής των συνεπειών του νόμου, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό κόστος της ζωής τους.
Προκαλεί εντύπωση πάντως το γεγονός ότι στην απάντηση του, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, κος Ξυνίδης, υποστηρίζει ότι καμία υπόθεση για την οποία έχουν γίνει συλλήψεις φυσικών προσώπων δεν έχει υπαχθεί στις τροποποιημένες διατάξεις του άρθρου 99. Διαπιστώνει δε, ότι οι μη προφυλακίσεις και η επιβολή περιοριστικών όρων οφείλονται στις συνήθεις δικονομικές αιτιολογίες και ότι σε καμία περίπτωση μέχρι σήμερα δεν αναφέρεται ως αιτιολογία δικαστικού λειτουργού ή δικαστηρίου η υπαγωγή στο άρθρο 99.
Δηλώνει όμως, την θετική πρόθεση του υπουργείου να συζητήσει προτάσεις στην κατεύθυνση της τροποποίησης του άρθρου 99, ώστε να μην χρησιμοποιείται από επιτήδειους ο νόμος προκειμένου να τους παρέχεται ασυλία για τις συστηματικές τους φορολογικές παραβάσεις.
Μετά την εξέλιξη αυτή, η κα Φαρμάκη δήλωσε: «Όπως έχει φανεί στην πράξη, πλήθος επώνυμων και γνωστών μεγαλοφειλετών έχουν καταφύγει στο άρθρο 99 όχι για να διασώσουν τις εταιρίες τους αλλά για να αποφύγουν τη δίωξη από τους πιστωτές τους, μεταξύ των οποίων και το Δημόσιο. Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούν την διάταξη αυτή, η οποία έχει θεσπιστεί για άλλους λόγους, φοροδιαφεύγοντας και προκαλώντας τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να σηκώσουν δυσανάλογα μεγάλα οικονομικά βάρη. Η Πολιτεία λοιπόν, οφείλει άμεσα να τροποποιήσει την συγκεκριμένη διάταξη ώστε να μην αποτελεί άλλοθι για κανέναν και να μην οδηγεί σε ατιμωρησία.»

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 31 Ιαν 2012
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η Βουλευτής κα Κατερίνα Φαρμάκη ενημερώθηκε από την ΕΑΣ Νεμέας για την έντονη ανησυχία των αγροτών της περιοχής, οι οποίοι θορυβήθηκαν από μια είδηση για νέα χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή της Νεμέας. Η κα Φαρμάκη επικοινώνησε άμεσα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΣΦΑ Δρ.Γ.Παπαρσένο, ζητώντας του πλήρη ενημέρωση για τη χάραξη του αγωγού στην περιοχή, αλλά και την αποτύπωση αυτού επί χάρτου.
Η ανταπόκριση της ΔΕΣΦΑ ήταν άμεση ενημερώνοντας την κα Βουλευτή ότι το έργο του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Αγ.Θεόδωροι-ΔΕΗ Μεγαλόπολης» αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ενεργειακή υποδομή της χώρας και η χάραξη του αγωγού από την περιοχή της Νεμέας επιλέχθηκε με κριτήρια την ασφάλεια του πληθυσμού, την προστασία των οικοσυστημάτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία.
Μάλιστα οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν καταγραφεί στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο (εγκρίθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 203269/12-9-2011), όπου αναφέρονται και τα μέτρα αντιμετώπισης αυτών. Ιδίως για τις περιπτώσεις που αγωγός διέρχεται από αρχαιολογικές περιοχές, στην περίπτωση συγκεκριμένα των Δερβενακίων, η ΔΕΣΦΑ, τονίζει ότι η χάραξη έγινε με απόλυτο σεβασμό στην αρχαιολογική κληρονομία, σε συνεχή συνεργασία με τις Τοπικές Εφορείες Αρχαιοτήτων και εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στο σχεδιασμό για τη διέλευση του φυσικού αερίου από την Κορινθία υπήρχε εξ αρχής η πρόβλεψη, μέρος του αγωγού να περάσει από την περιοχή της Νεμέας. Η αρχική πρόβλεψη έχει υποστεί μικροδιευθετήσεις, στην προσπάθεια να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο οδικό δίκτυο και να μην επηρεάζει ιδιοκτησίες και αγροτεμάχια με την έννοια να τα τέμνει στη μέση. Οι μικροδιορθώσεις στη χάραξη αποτελούν σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Έργων της ΔΕΦΣΑ βελτιστοποίηση της χάραξης στο πλαίσιο της αρχικής πρόβλεψης και σε καμία περίπτωση νέα χάραξη!
Άλλωστε έγινε προσπάθεια από τη ΔΕΣΦΑ να επηρεαστεί όσον το δυνατόν λιγότερο από τον αγωγό η ευρύτερη περιοχή της Νεμέας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο αγωγός να διέρχεται σε απόσταση 7 χλμ. από την πόλη της Νεμέας, αλλά μόνο σε μήκος 2,5 χλμ. περίπου από τα διοικητικά όρια του Δήμου Νεμέας. Δηλαδή στο τέλος της χάραξης στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Στο μήκος αυτό διέρχεται κυρίως από δασική περιοχή με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση και φρυγανά και κάποιες εκτάσεις με διάσπαρτες καλλιέργειες ελιάς.
Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του αγωγού είναι ελάχιστες και αναστρέψιμες. Φυσικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς από τις περιοχές που διέρχεται ο αγωγός ΔΕΝ αλλάζει, ΟΥΤΕ αλλάζει ο χαρακτηρισμός των χρήσεων γης. Βεβαίως κατά την κατασκευή του έργου όλοι οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες και καλλιεργητές αποζημιώνονται. Συγκεκριμένα καταβάλλεται αποζημίωση για χρήση γης, για ηρτημένη εσοδεία (απώλεια καρπού κλπ) και επικειμένων (δένδρα, μαντρότοιχοι κλπ.).
Ο Δρ. Παπαρσένος διαβεβαίωσε την κα Φαρμάκη ότι πάντα υπάρχει η δυνατότητα κατά τη φάση της κατασκευής, για μικροεπεμβάσεις και μικροαλλαγές της όδευσης του αγωγού. Στο πλαίσιο αυτό της υλοποίησης της χάραξης και πάντα μέσα στη Ζώνη Εργασίας του αγωγού θα υπάρξει συνεργασία των εκπροσώπων του εργοταξίου με τους ιδιοκτήτες γης από τις ιδιοκτησίες των οποίων διέρχεται ο αγωγός.

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 27 Ιαν 2012
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή, η επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Κορινθίας, κας Κατερίνας Φαρμάκη για τις υπέρογκες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτικών διπλωματούχων μηχανικών και κυρίως για όσους είναι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993.

Οι αυξήσεις αυτές, υλοποιούνται μέσω της υποχρεωτικής ανά τριετία αναβάθμισης της ασφαλιστικής τους κατηγορίας.Κυρίως για τους μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους προβλέπονται αυξήσεις 25% περίπου, αναδρομικά από1.1.2011, που σε βάθος χρόνου φθάνουν το 95%.

Η ανωτέρω εξέλιξη ψηφίστηκε παρά τις εύλογες διαμαρτυρίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων των διπλωματούχων μηχανικών, από τους οποίους χαρακτηρίστηκε ως αναιτιολόγητη.

Όπως η κα Φαρμάκη τόνισε το ΤΣΜΕΔΕ αποτελεί μέχρι σήμερα ένα βιώσιμο ασφαλιστικό ταμείο με 260 εκατομμύρια ευρώ αποθεματικό το χρόνο, που πληρώνουν όλοι ανεξαιρέτως οι διπλωματούχοι μηχανικοί. Εντούτοις, παρά τις επισημάνσεις των ασφαλιστικών φορέων των μηχανικών σήμερα έχουμε οδηγηθεί σε ένα πολύ άδικο σύστημα που αυξάνει υπέρογκα –σε καιρούς μεγάλης και παρατεταμένης ύφεσης- τις ασφαλιστικές εισφορές και πλήττει κυρίως τους νέους επιστήμονες.

Η κα Φαρμάκη τόνισε ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα έχει μόνο πρόσκαιρο όφελος για το ταμείο καθώς έχει συρρικνωθεί δραματικά το αντικείμενο εργασίας των μηχανικών και σήμερα ένα μεγάλο μέρος τους είναι άνεργοι, ημιαπασχολούμενοι και ετεροαπασχολούμενοι. Αναπόφευκτα λοιπόν, επηρεάζεται και η δυνατότητα τους να καλύπτουν τις δυσανάλογα υψηλές ασφαλιστικές τους εισφορές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να διαγραφούν από το ΤΣΜΕΔΕ λόγω αδυναμίας τους να πληρώσουν τις αυξημένες νέες εισφορές. Και αυτό θα έχει φυσικά αντίκτυπο και στη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν τόσο οι νεοεισερχόμενοι ασφαλισμένοι, όσο και οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 και στη βιωσιμότητα ενός ταμείου που μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιάσει κανένα πρόβλημα.

Η κα Φαρμάκη ζήτησε απάντηση από τον αρμόδιο υφυπουργό κο Κουτσούκο αναφορικά με την πρόταση του ΤΕΕ για την αύξηση των πάγιων εισφορών από 2% σε2,5% ώστε να εισφέρουν οι μηχανικοί που έχουν εργασιακό αντικείμενο και να μην καταβάλλουν όλοι οριζόντια δυσανάλογες εισφορές, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε έξοδο τους από την ενεργό δράση. Στο ερώτημα αυτό, ο κος υφυπουργός τόνισε ότι η πρόταση αυτή είναι μία από εκείνες, που αυτήν την στιγμή συζητούνται μεταξύ μηχανικών και της πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Εργασίας.

Στην επιμονή της κας Φαρμάκη για το ότι δεν αρκεί μια τεχνοκρατική αντίληψη για την ασφαλιστική εξέλιξη των πολιτικών μηχανικών ανά τριετίες την ώρα που ο κλάδος βιώνει μια πρωτοφανή ύφεση και μεγάλο αναβρασμό, ο κος Κουτσούκος εναπόθεσε κάθε εξέλιξη στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη και άφησε να διαφανεί ότι το υπουργείο είναι διαλλακτικό στο να βρεθεί μια πιο δίκαιη και αναλογική λύση.

Είναι προφανές ότι με λύσεις τεχνοκρατικές και κοντόφθαλμες δεν μπορεί να δοθεί ώθηση στην ελληνική οικονομία και πως το σύνθετο πρόβλημα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία γίνεται ακόμα πιο βαθύ από την παρατεταμένη ύφεση. Και είναι κρίμα οι νέοι επιστήμονες σε κάθε κλάδο να υφίστανται χωρίς καμία διευκόλυνση και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες το μεγάλο κόστος της κρίσης που οι προηγούμενες γενιές δημιούργησαν. Σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα πρέπει να δοθεί λύση και μάλιστα το συντομότερο δυνατό.

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 23 Ιαν 2012
1 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η βουλευτής Κορινθίας, κα Κατερίνα Φαρμάκη, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κο Βασίλη Νανόπουλο, προκειμένου να γνωστοποιήσει στον ίδιο και τα μέλη του ΔΣ του επιμελητηρίου τις πρωτοβουλίες της για το ζήτημα της αξιοποίησης του Στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος.
Στην επιστολή της, η κα Φαρμάκη επισύναψε και το κείμενο της σχετικής κοινοβουλευτικής ερώτησής της προς τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, από τον οποίο και ζητά ενημέρωση για τις εξελίξεις πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το εξής:
«Κε Πρόεδρε,
Κατόπιν της ανακοίνωσης των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για το θέμα της αξιοποίησης του Στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος στην Κόρινθο, σας κοινοποιώ προς ενημέρωσή σας, πρόσφατη σχετική ερώτησή μου προς τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Άμυνας κο Δημήτριο Αβραμόπουλο.
Την επισυναπτόμενη ερώτηση κατέθεσα στις αρχές Δεκεμβρίου του 2011 προκειμένου να πληροφορηθώ τον σχεδιασμό του Υπουργείου σχετικά με το ζήτημα αυτό, μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του.
Και αυτό διότι ενώ ο προκάτοχός του κου Αβραμόπουλου, τ.Υπουργός ΥΠΕΘΑ κος Μπεγλίτης, ήταν ξεκάθαρος πάνω στο θέμα της παράδοσης του στρατοπέδου στην τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα συγκεκριμένη πρόοδος πάνω σε αυτό.
Όπως γνωρίζετε, γνώμονας κάθε πρωτοβουλίας μου είναι το δημόσιο συμφέρον και η ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας. Επειδή ως βουλευτής του νομού μας παρακολουθώ κάθε ζήτημα που αφορά τον Κορίνθιο πολίτη και την βελτίωση της καθημερινότητάς του, θεωρώ σκόπιμο να παρακολουθώ και αυτό το σημαντικό θέμα και να ασκώ κάθε είδους πίεση για να μην διαιωνιστεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα.
Ελπίζω και εργάζομαι, ώστε να ληφθούν σύντομα τελικές αποφάσεις για την αξιοποίηση του στρατοπέδου, μετά από διάλογο με την κοινωνία της Κορίνθου και τους φορείς της και αφού συνυπολογιστούν όλες οι παράμετροι και ειδικότερες προϋποθέσεις που απαιτούνται, αλλά και οι ανάγκες της Κορινθιακής κοινωνίας.
Επισυναπτόμενη ερώτηση:
Αριθμ.Πρωτ.: 2377/7-12-2011
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Κο Δημήτριο Αβραμόπουλο
Θέμα: «Αξιοποίηση του Στρατοπέδου στην Κόρινθο»
Έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό το οριστικό κλείσιμο του Στρατοπέδου Κορίνθου με στόχο να παραδοθεί η χρήση του στην τοπική κοινωνία. Όπως έχει επίσης ανακοινωθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου σας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για την αξιοποίηση του.
Η τοπική κοινωνία της Κορίνθου έχει έντονο ενδιαφέρον για τον τρόπο αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές. Ήδη τοπικοί φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η Περιφέρεια, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική κλπ έχουν εκφράσει το δημόσιο ενδιαφέρον τους να στεγάσουν στον συγκεκριμένο χώρο υπηρεσίες τους. Όμως, η καθυστέρηση διατύπωσης συγκεκριμένων επίσημων προτάσεων δημιουργεί τον κίνδυνο να υποβαθμιστεί ο συγκεκριμένος χώρος περιβαλλοντικά και αισθητικά και να υποστεί ανεπανόρθωτες υλικές ζημιές.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1-Ποια είναι η πρόταση του υπουργείου σας για το Στρατόπεδο Κορίνθου;
2-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των σχετικών διαδικασιών, προκειμένου να τεθεί άμεσα σε διαβούλευση η πρόταση σας στην τοπική κοινωνία και να προχωρήσετε στην εφαρμογή της με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση;»

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 19 Ιαν 2012
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Την περασμένη Παρασκευή συζητήθηκε διεξοδικά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
Η βουλευτής Κορινθίας, κα Κατερίνα Φαρμάκη, η οποία και συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής, κατέθεσε τις παρατηρήσεις της σε συγκεκριμένα άρθρα του πολυνομοσχεδίου και έθεσε ζητήματα που αφορούν τόσο την προστασία των πολιτών, όσο και την καλή λειτουργία της αγοράς.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:
Η κα βουλευτής, καταρχήν, αναφέρθηκε με στοιχεία στα κυκλώματα που λυμαίνονται τον χώρο των αδειών υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών και στο παρεμπόριο. Παρότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στην αγορά, η ζημιά του παρεμπορίου στα δημόσια ταμεία αγγίζει το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως. Για να ελέγξει τον συγκεκριμένο χώρο, η Πολιτεία μεταφέρει πλέον την ευθύνη έγκρισης του αριθμού των αδειών από τους δήμους στις Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις και των ελέγχων στις κατά τόπους Περιφέρειες και στα κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της μεταφοράς αυτής, η κα βουλευτής τόνισε ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι έντιμοι μικροπωλητές στην έκδοση των νέων αδειών και να μην εξαντληθεί η αυστηρότητά της Πολιτείας στην επιβολή προστίμων σ' αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων η πλειοψηφία ανήκει αντικειμενικά στις αδύναμες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παρατηρήσεις στις οποίες συνηγόρησε και ο παρών αρμόδιος υφυπουργός κος Σωκράτης Ξινίδης.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ:
Η κα βουλευτής επικρότησε την απόφαση να εξαιρεθούν οι υπηρετούντες στα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος από την εφεδρεία και το ενιαίο μισθολόγιο, εξαίρεση που αφορά και τους υπηρετούντες στα πλωτά μέσα της Διώρυγας Κορίνθου. Επιπλέον, τόνισε ότι η προσπάθεια οργάνωσης στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα δεν πρέπει να περιοριστεί στην απογραφή. Αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι η αξιοποίηση του ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία κάθε υπαλλήλου, ώστε ακόμα και υπό το παρόν καθεστώς προσλήψεων να παρέχονται ποιοτικές και γρήγορες υπηρεσίες στους πολίτες.

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
Αναφορικά με την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών, η κα Φαρμάκη έθεσε το ζήτημα των πλαστών αδειών φορτηγών διεθνών μεταφορών, που έχει απασχολήσει τις Περιφέρειες της χώρας. Από το κύκλωμα αυτό έχουν πλουτίσει πάρα πολλοί, ενώ βρίσκονται ακόμη και σήμερα σε κυκλοφορία «μαϊμού» φορτηγά που είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν. Η πρόταση της κας βουλευτού ήταν οι σχετικές ρυθμίσεις να συμβάλλουν στον εντοπισμό και την τιμωρία των ιδιοκτητών «μαϊμού» φορτηγών που ζημιώνουν την εθνική οικονομία και τους νόμιμους μεταφορείς, αποκομίζοντας παρανόμως τεράστια κέρδη.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΖΙΝΟ:
Με αφορμή την συζήτηση στην επιτροπή για θέματα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των παιγνίων, η κα Φαρμάκη έθεσε το ζήτημα της ενοποίησης των εισιτηρίων στα Καζίνο της χώρας. Η κα βουλευτής θύμισε στον αρμόδιο υπουργό προηγούμενη δέσμευση του -και στην ίδια προσωπικά και στην Ολομέλεια της Βουλής- ότι το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί. Όμως, ενώ έχουν ήδη προβλεφθεί 30 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει πρόοδος στο συγκεκριμένο ζήτημα, με αποτέλεσμα καταδίκες και υψηλά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
Η κα βουλευτής έθεσε προς συζήτηση το ζήτημα των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπονται για τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ. Το ταμείο αυτό θεσπίστηκε για να αξιοποιήσει την περιουσία του δημοσίου σε όλη την χώρα. Αυτό που τόνισε είναι ότι την ώρα, που το ελληνικό δημόσιο σήμερα δεν εγγυάται για καμία από τις υποχρεώσεις του προς ιδιώτες -πχ. εταιρίες ή τοπικούς εργολάβους, με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει όλοι οι εθνικοί δρόμοι-, αλλά ούτε και τα αποθεματικά των ταμείων, τίθεται ζήτημα για τον λόγο που αναλαμβάνει το Δημόσιο την εγγύηση του συγκεκριμένου ταμείου, που ούτως ή άλλως διαχειρίζεται πολύ μεγάλης αξίας δημόσια περιουσία.

Καταλήγοντας στην ομιλία της η κα Φαρμάκη, τόνισε ότι σήμερα οι πολίτες κάνουν πολύ αυστηρή κριτική σε όλους τους πολιτικούς. Αυτό που πρέπει να αποτελεί πρώτη υποχρέωση των βουλευτών στις δύσκολες εποχές που ζούμε, είναι να συμβάλλουν στην βελτίωση του κράτους και στην αποτελεσματικότητα του. Έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε ένα κράτος με σταθερότητα, αρχές και αξιοπιστία ώστε η κάθε αρρυθμία του να μην είναι δικαιολογία για την μικροπολιτική τακτική του «κατόπιν ενεργειών μου» και συντεχνιακών ή «φωτογραφικών» διατάξεων, που πλήττουν τη νομιμότητα και το κύρος των θεσμών και που επιτρέπουν στον πολίτη να θεωρεί το κράτος ξένο ως προς αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 17 Ιαν 2012
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η δραματική οικονομική πίεση που βιώνουν οι πολίτες, έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενόψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

Ειδικότερα, η βουλευτής Κορινθίας κα Κατερίνα Φαρμάκη, συμμετείχε στη νομοθετική πρωτοβουλία της βουλευτού Β’ Αθήνας κας Λούκα Τ. Κατσέλη, και συνυπέγραψε μαζί με άλλους 43 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τρεις τροπολογίες στο πιο πάνω νομοσχέδιο με κοινωνική και αναπτυξιακή στόχευση. Συγκεκριμένα, η κα Φαρμάκη προτείνει:

1ον να τεθούν κανόνες στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έντονης τηλεφωνικής άσκησης πίεσης εκ μέρους τους και του εκφοβισμού των οφειλετών. Προτείνεται: (α). η τηλεφωνική ενημέρωση να γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες, (β). να τηρείται αρχείο ηλεκτρονικής καταγραφής των τηλεφωνικών επικοινωνιών και να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για να ελέγχει τυχόν παραβάσεις και (γ). η αποτροπή παρενόχλησης τρίτων προσώπων με τρόπο που να καταστρατηγούν περιορισμούς που έχουν τεθεί για την προστασία της προσωπικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων.

2ον να χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον προκύπτει ότι το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών τους προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίζουν ομαλά την οικονομική τους δραστηριότητα και φυσικά πρόσωπα μπορούν να διενεργούν τις συναλλαγές τους στην πραγματική οικονομία, χωρίς περιορισμούς εξαιτίας της αδυναμίας του Δημοσίου να προχωρήσει σε τακτοποίηση των ταμειακών οφειλών του.

Και 3ον να παρέχονται διευκολύνσεις για την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο και σε εκείνους τους οφειλέτες με ενήμερες οφειλές, προκειμένου να συνεχίσουν να τις καταβάλουν με συνέπεια, χωρίς να καταστούν ληξιπρόθεσμες. Οι οφειλέτες θα έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν διπλάσιων αριθμών μηνιαίων δόσεων τόσο για οφειλές φόρου εισοδήματος, όσο και για οφειλές ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν εκείνοι οι συμπολίτες μας, που αδυνατούν να καταβάλουν έκτακτες εισφορές και άλλες οφειλές προς το δημόσιο να τις εξοφλήσουν χωρίς να γίνουν ληξιπρόθεσμες και χωρίς να κινδυνεύσει η επιβίωσή τους και παράλληλα το δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα έσοδά του.

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 13 Ιαν 2012
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Πρόσφατα, η βουλευτής Κορινθίας, κα Κατερίνα Φαρμάκη, ενημερώθηκε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φύλακες του Μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου με τη μη καταβολή των υπερωριών τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά το προσωπικό φύλαξης αλλά και το προσωπικό καθαριότητας όλων των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της χώρας, που στις παρούσες δύσκολες οικονομικές συγκυρίες είναι πολύ κρίσιμο για την επιβίωση τους.

Για το ζήτημα αυτό η κα βουλευτής, συναντήθηκε πριν από λίγες ημέρες με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο από τον οποίο είχε την προφορική διαβεβαίωση ότι θα λυθεί με διάταξη του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η υπερωριακή εργασία πέραν του πενθημέρου των φυλάκων και του προσωπικού καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, δεν καταβαλλόταν το τελευταίο διάστημα λόγω της γενικότερης προσπάθειας περιστολής των δαπανών. Εντούτοις, η κατάσταση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στο προσωπικό και σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των μουσείων, που εκθέτουν τον πολιτιστικό θησαυρό της χώρας και αποτελούν πόλο έλξης τουριστών και εισοδήματος για το κράτος. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με το άρθρο 34 παρ.5 του πιο πάνω νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο θα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση η καταβολή των υπερωριών των υπαλλήλων αυτών τόσο για το μέλλον όσο και αναδρομικά για την ήδη προσφερθείσα εργασία τους από τις 19.11.2011 και μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής.

Μετά την τήρηση της συγκεκριμένης δέσμευσης, η κα Φαρμάκη εξέφρασε την ικανοποίηση της για την εξέλιξη αυτή, η οποία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και διευκολύνει την επισκεψιμότητα των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Κορινθίας, τόσο της καθημερινές όσο και τα σαββατοκύριακα.

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 12 Ιαν 2012
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Η πληροφορία ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σκοπεύει να απαγορεύσει καθολικά τη δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές με Προεδρικό Διάταγμα ενεργοποίησε την βουλευτή Κορινθίας κα Κατερίνα Φαρμάκη, η οποία μαζί με 34 άλλους συναδέλφους της από το ΠΑΣΟΚ, έκαναν παρέμβαση στον Υπουργό ΠΕΚΑ κο Παπακωνσταντίνου και στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ κο Σηφουνάκη με κοινή επιστολή τους.

Η επιστολή αυτή, εκφράζει την ένσταση των υπογραφόντων βουλευτών τόσο για την έλλειψη διαβούλευσης μίας τέτοιας πρότασης, όσο και για τον αιφνιδιασμό των τοπικών κοινωνιών. Οι βουλευτούν ζητούν ευθέως να αποσυρθεί το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο φημολογείται ότι απαγορεύει καθολικά τη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές. Ζητούν οι όποιες ρυθμίσεις να εισαχθούν με νομοθετική διάταξη, ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι βουλευτές πάνω στο σοβαρό αυτό ζήτημα.

Η Κατερίνα Φαρμάκη, μαζί με τους συναδέλφους της, επισημαίνει ότι η αδυναμία της Πολιτείας αφενός να ελέγξει την αυθαίρετη δόμηση και αφετέρου να προχωρήσει, για δεκαετίες -λόγω μιας απαράδεκτης γραφειοκρατίας- σε πολεοδόμηση περιοχών για να εκτονωθούν οι πιεστικές οικιστικές ανάγκες, δεν πρέπει να πλήξει τους πολίτες και να απαξιώσει κι άλλο την περιουσία τους.

Ιδίως σήμερα, που η κρίση έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε απόγνωση, το ενδεχόμενο να απαξιωθεί πλήρως και μόνιμα η περιουσία τους αποτελεί μια μεγάλη αδικία. Και όχι μόνο αυτό! Παράλληλα, δίνεται ένα ακόμα χτύπημα στον ήδη πληττόμενο κλάδο της οικοδομής, η πτώση του οποίου έχει προκαλέσει ένα ντόμινο αρνητικών αποτελεσμάτων για την εθνική μας οικονομία.

Μετά την αποστολή της συγκεκριμένης επίσημης επιστολής, η κα Φαρμάκη προτίθεται να συναντηθεί άμεσα με τον κο Σηφουνάκη -στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας τους καθώς είναι εισηγήτρια του ΚΤΕ Περιβάλλοντος. Η κα Φαρμάκη σκοπεύει να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα και να εκφράσει τις προσωπικές της απόψεις και τα επιχειρήματά της γιατί η δόμηση στις συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και όχι να απαγορευθεί πλήρως για όλους τους ιδιοκτήτες εκτάσεων σε αυτές.

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 11 Ιαν 2012
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post


Χωρίς καμία αμφιβολία, η ανακοίνωση ότι το λιμάνι της Κορίνθου ήρθε επιτέλους, στο Δήμο Κορινθίων, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πόλη μας. Και αυτό διότι ομολογουμένως, η λειτουργία του λιμανιού, η οποία ήταν αποκλειστικά εμπορική και αποσπασματική σε σχέση με την συνολική ανάπτυξη της πόλης, συσσώρευσε προβλήματα, επιβάρυνε τον οικιστικό της ιστό και υποβάθμισε την ποιότητα της ζωής των δημοτών.
Το ζήτημα του λιμανιού ήταν μια από τις μεγάλες προτεραιότητες του Δήμου Κορινθίων και του δημάρχου κου Αλέξανδρου Πνευματικού.
Προσωπικά, από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου ενδιαφέρθηκα για το θέμα, έχοντας προσωπική άποψη και από τη θητεία μου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Είχα δε, κατ’ επανάληψη συναντηθεί τόσο με τον τέως Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κο Βλάχο, όσο και με τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, κο Διαμαντίδη, στον οποίο μαζί με το Δήμαρχο κο Πνευματικό μεταφέραμε τις ανησυχίες των πολιτών και τις ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Προς πληροφόρηση, θυμίζω ότι με το Ν.2738/1999 όπως τροποποιήθηκε, ορίστηκε ότι με προεδρικά διατάγματα μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από δημοτικά ή νομαρχιακά νπδδ ή ειδικές δημοτικές ή νομαρχιακές υπηρεσίες, που συνιστώνται με τα ανωτέρω ΠΔ για τον σκοπό αυτό. Για τη μεταφορά δε, των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Κορινθίας που αφορούσαν το Δήμο Κορινθίων, είχε συσταθεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με το ΠΔ 201/2001.
Εντούτοις όμως, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του ΥΕΝ αρνήθηκαν να εφαρμόσουν το νόμο μη εκδίδοντας το ΠΔ περί της καταργήσεως του υφιστάμενου λιμενικού ταμείου, παρά τη σχετική υπ’αρ.155/2007 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έλυνε το ζήτημα προβλέποντας ότι «…τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ασκούν τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες, άνευ ανάγκης προηγούμενης εκδόσεως ΠΔ περί καταργήσεως των Λιμενικών Ταμείων από τα οποία αυτές μεταφέρονται….».
Τελικά, το ζήτημα αυτό λύθηκε εν έτη 2012 καθώς ο σημερινός Υφυπουργός Ναυτιλίας ουσιαστικά αποδέχθηκε την υπ’αρ.155/2007 γνωμοδότηση, αποστέλλοντας την έγγραφη έγκρισή του, λίγες ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά, στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να ενημερωθούν οι δήμοι σχετικά. Στην κατεύθυνση αυτή είναι και το σχετικό άρθρο 103 του Ν.3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης), που ουσιαστικά δεσμεύει το υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μετά την έγκριση του Υφυπουργού Ναυτιλίας.
Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν σε εμένα προσωπικά και από τον αρμόδιο Γ.Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κο Αθανάσιο Ξηρό, στον οποίο και απευθύνθηκα προκειμένου να διαπιστώσω ότι η πολιτική εξαγγελία του κου Γεωργιάδη είναι πραγματικότητα και όχι απλό ευχολόγιο.
Σήμερα λοιπόν, ο κος Γεωργιάδης αποκαθιστά μια αδικαιολόγητη κωλυσιεργία της Πολιτείας, που έπρεπε να είχε αποφασιστεί εδώ και πολύ καιρό, και για την οποία η αρμόδια πολιτική ηγεσία ήταν ενημερωμένη και από τον Δήμαρχο Κορινθίων και από εμένα προσωπικά, ήδη από το 2009.
Είναι λοιπόν, δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός του Δημάρχου Κορινθίων κου Πνευματικού, του οποίου πράγματι οι προσπάθειες ήταν μεγάλες και ο οποίος ουδέποτε εγκατέλειψε την ιδέα του δημοτικού λιμενικού ταμείου. Οι προσπάθειες του τελικά, δικαιώθηκαν έναντι εκείνων των συμφερόντων που εμπόδιζαν οποιονδήποτε άλλο σχεδιασμό ανάπτυξης -και δη τουριστικής- του συγκεκριμένου λιμανιού.
Τον ίδιο ενθουσιασμό μοιράζομαι και εγώ γιατί έστω και τώρα, η Πολιτεία έκανε δεκτό το δίκαιο αυτό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χαιρετίζω λοιπόν, τη δημιουργία των νέων δημοτικών λιμενικών ταμείων του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Κιάτου και ευελπιστώ ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες για τη δημιουργία και των υπολοίπων δημοτικών λιμενικών ταμείων στο νομό Κορινθίας.
Άλλωστε ήμουν και είμαι πεπεισμένη ότι οι εκλεγμένοι δήμαρχοι κάθε πόλης πρέπει να είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την λειτουργία των λιμανιών τους, καθώς αυτοί είναι αρμόδιοι να γνωρίζουν και το συμφέρον των πολιτών και τις ανάγκες της πόλης τους. Ελπίζω και εύχομαι να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους αυτή!

Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 5 Ιαν 2012
0 ΣΧΟΛΙΑ
categories: | | edit post

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ