- banner1


Η πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με την γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρμογή του από την έναρξη του το 2007 μέχρι σήμερα, είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις και μικρή απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από την έναρξη του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα, δεν ξεπερνάει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των προγραμμάτων! Και να σημειώσουμε εδώ ότι παρότι η Νέα Δημοκρατία επαίρεται ότι έκλεισε το Γ’ ΚΠΣ τον Ιούνιο του 2009, η πραγματικότητα είναι ότι το Γ’ ΚΠΣ έκλεισε με πληρωμές 700 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Συνεπώς, δημιουργείται έντονη η ανάγκη -ειδικά σήμερα, που είναι ασφυκτικές οι πιέσεις που δέχεται η ελληνική οικονομία- για άμεση και δραστική διοχέτευση χρημάτων σε μικρά και μεγάλα έργα, προκειμένου να αρχίσει να κινείται η αγορά.

Με σχέδιο νόμου που τροποποιεί το νόμο 3614/2007 (ΕΣΠΑ), η κυβέρνηση προχωρά γρήγορα, ώστε να πετύχει την αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, την απλοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται και την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η :

-Μετά από διαβούλευση μεταξύ των Περιφερειών, των Υπουργείων και του ΥΠΟΙΑΝ, προσδιορίζονται και εξειδικεύονται οι αναπτυξιακές πολιτικές και τα έργα, που κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθούν σε κάθε Περιφέρεια.

- Για την προώθηση των στόχων αυτών, υπογράφεται μία και μόνη «Επιχειρησιακή Προγραμματική Συμφωνία» (ΕΠΣ) μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, στην οποία εξειδικεύονται οι στρατηγικές προτεραιότητες κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και ΠΕΠ. Το πλαίσιο αυτό, εξειδικεύεται όχι μόνο σε άξονες προτεραιότητας, αλλά και σε επίπεδο συγκεκριμένων έργων, με οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό.

Με τον τρόπο αυτό η εμπλοκή των κεντρικών υπουργείων περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της προγραμματικής συμφωνίας, ενώ οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν κυρίαρχο και υπεύθυνο ρόλο στη διαχείριση των προγραμμάτων τους.

Α Π Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η :

-Καταργούνται οι φορείς που δημιουργούσαν πολυπλοκότητα, επικαλύψεις και αδιαφάνεια, ήτοι η «ΑΟΠ ΑΕ» και η «ΝΟΜΟΣ ΑΕ» καθώς και η σχετική επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΥΠΟΙΑΝ.

-Καταργείται η υποχρεωτική εφαρμογή του δεύτερου βαθμού πιστοποίησης της επάρκειας των δικαιούχων κατά ΕΛΟΤ.

-Καταργείται η διαδικασία διατύπωσης γνώμης πριν από την ένταξη, για έργα μέχρι 50 εκατ.ευρώ (σήμερα ισχύει για πράξεις άνω των  5 εκατ.ευρώ για έργα ΕΣΠΑ και 2 εκατ.ευρώ για το ΕΚΤ)

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  Κ Α Ι   Ε Π Ι Τ Α Χ Υ Ν Σ Η :

-Χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

-Επιταχύνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες επικαιροποίησης των μελετών έργων, δίνοντας τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να τις επικαιροποιούν από μόνες τους (μέχρι σήμερα οι μελέτες ανατίθενται υποχρεωτικά ξανά σε μελετητές).

-Επιταχύνεται η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με την κατάργηση του ελέγχου συμβασιοποίησης για μικρά έργα.

-Αίρονται οι περιορισμοί για προκήρυξη και υποβολή προτάσεων έργων χαμηλού προϋπολογισμού ώστε να αποφευχθεί η υπερκοστολόγηση μικρών έργων (ενώ σήμερα προβλέπονται ελάχιστοι προϋπολογισμοί προς ένταξη για πράξεις υποδομής, προμηθειών και υπηρεσιών από 100.000 έως 500.000 ευρώ).

-Η υλοποίηση της κάθε επιχειρησιακής προγραμματικής συμφωνίας θα παρακολουθείται σε διμηνιαία βάση από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Συνεπώς, για όσους αναρωτιούνται «που είναι τα αναπτυξιακά μέτρα;» η απάντηση είναι καταλυτική.

Δεν θα συνεχίσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης, που έθρεψε την διαφθορά και την αδιαφάνεια και δεν έφερε απτά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι ένα πιο ευέλικτο και απλό ΕΣΠΑ, σε αντίθεση με το παρελθόν, ώστε να μπορέσει γρήγορα να γίνει εργαλείο ανάπτυξης και προόδου στην υπηρεσία ισχυρών Περιφερειών.

Σύντομα θα τεθούν σε διαβούλευση και νέοι αναπτυξιακοί μηχανισμοί (Αναπτυξιακός Νόμος, νέος νόμος για τις επιχειρήσεις, ΤΕΜΠΜΕ, Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο κλπ).

Η πορεία της χώρας προς την πραγματική ανάπτυξη είναι γεγονός !


Της Αικατερίνης Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτού ΠΑΣΟΚ Νομού Κορινθίας

Bookmark and Share


ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 17 Φεβ 2010
categories: | edit post

0 ΣΧΟΛΙΑ

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιό σας. Ο διάλογος με την κοινωνία αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής μου δράσης.
Για λόγους αποφυγής σχολίων με απρεπές περιεχόμενο, οι διαχειριστές θα εγκρίνουν τα σχόλια.
Ευχαριστώ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ